יוםיום עיונים בספר שופטים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב נריה קליין פרק י
שיעורי טקסט הרב נריה קליין 'נחלת' יששכר ו'נחלת' האמורי הפסוק האחרון בפרק א' ממשיך את הביקורת על אי-הכיבוש של הארץ.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין אהוד בן גרא
שיעורי אודיו הרב נריה קליין אהוד בן גרא המלך
שיעורי אודיו הרב נריה קליין אהוד ודבורה במבנה הספר
שיעורי טקסט הרב נריה קליין בין הורשה לאי הורשה ביהודה ובנימין פרק א' מדגיש את ההבדל בין שבט יהודה, שכובש את רוב חלקו, לבין שאר השבטים שאצלם המצב בעייתי יותר.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין בין החיסול והמלחמה – גדולתו של אהוד אהוד מסמל דמות מנהיג טובה, המודע לכך שהישועה באה מאת ה'.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין בין שילוח העיר באש לשילוח האיש לעיר – בית יוסף בבית אל ישנה ביקורת על שבט בנימין, על כך שהם משלחים את המרגל ואת משפחתו בניגוד לציווי להרוג כל נשמה.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין ברק מול סיסרא ישנן הקבלות רבות בין ברק וסיסרא, ושניהם לבסוף 'נופלים' ביד אותה אישה.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין דבורה
שיעורי טקסט הרב נריה קליין האיש הנביא כנקודת מפנה בניגוד לסיפורי השופטים הקודמים, סיפור גדעון פותח בדיון על חטאי ישראו, בו אומר ה' שלא יושיע אותם כל עוד הם עובדים אלוהים אחרים.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין האפוד כעבודה זרה הכת האפו מנזמי הזהב מזכירה את העגל, אך גם את יעקב. יעקב מטמין את נזמי הזהב תחת האלה, אך גדעון שנפגש במלאך ה' תחת האלה הופך את נזמי הזהב לאפוד.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין הבוכים ותחילת פרק ב
שיעורי טקסט הרב נריה קליין ההקדמות לסיפור אבימלך
שיעורי אודיו הרב נריה קליין הוויכוח של בני אפרים והמרדף אחרי מחנה מדין
שיעורי טקסט הרב נריה קליין היד ושני הפיות פסוקים רבים בסיפור אהוד, ובמיוחד ציונם של אברי גוף, מתפרשים בכל-משמעות.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין המלאך ומנוח
שיעורי אודיו הרב נריה קליין המלכת אבימלך ומשל יותם
שיעורי טקסט הרב נריה קליין המעגל החוזר בספר שופטים פרק ב' מתאר את המעגל החוזר בספר שופטים: חטא, עונש והקמת שופט.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין המעגל החוזר וסיפור יפתח
שיעורי טקסט הרב נריה קליין המרדף המיותר בעבר הירדן הניצחון הושלם בלכידת שרי מדין, ומלכי מדין אינם מהווים איום. איש ישראל עוזבים את גדעון וגם אנשי סוכות ופנואל מסרבים לעזור לו, והוא ממשיך את המרדף במיותר בשלוש מאות איש בלבד.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין המשך פרק א פרק ב
שיעורי טקסט הרב נריה קליין המשכו של ספר יהושע בספר שופטים פסוקים בפרק ב' חוזרים על פסוקים שנכתבו כבר בספר יהושע, וזאת כדי ליצור רצף בין שני הספרים. ההבדלים המעטים קשורים לכך שספר יהושע מסתיים בנימה חיובית, ואילו ספר שופטים מתחיל בנימה שלילית.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין הסמליות בהענשת סוכות ופנואל הענשת אנשי סוכות ופואל אינה מוצדקת, והפסוקים משווים אותה להריגת משפחתו של גדעון בידי מלכי מדין. בהריסת פנואל משבש גדעון את השליחות שניתנה לו בראיית פני האל.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין הקדמה לסיפור יפתח
שיעורי טקסט הרב נריה קליין הקדשת גדעון למושיע גדעון אינו מקבל את דברי הנביא, וטוען כי לא ישראל הם שעבזבו את ה', אלא ה' הוא שעזב אותם. למרבה הפלא, תגובת ה' היא שליחת גדעון להושיע את ישראל.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין הקרב הראשון במדיין גדעון שם את עצמו יחד עם ה' בקריאת הקרב של הלוחמים. המלחמה עצמה מתוארת פעמיים, תיאור שבמרכזו גדעון ותיאור שבמרכזו ה'. הדבר מעלה את השאלה האם ה' יצליח וישראל יראו בו את המושיע או שמא לא.
שיעורי אודיו הרב נריה קליין הקריאה לגדעון וסיפור המזבח
שיעורי טקסט הרב נריה קליין הריב עם איש אפרים בתשובתו לאנשי אפרים מגדיל גדעון את מעשיהם יותר מאשר את מעשהו שלו, שנעשה על ידי ה'. בנוסף, הוא שם את שמו על הקרב הראשון, במקום את שם ה'. בכך ובדברים נוספים הוא מאפשר את הראייה כי לא ה' הוא האחראי על הישועה.
שיעורי טקסט הרב נריה קליין חברון ודביר והמעבר לתקופת השופטים ישנן זיקות בין סיפור עתניאל ועכסה לסיפור יצחק ורבקה. שני הסיפורים מהווים נקודת מעבר: יצחק ורבקה מחליפים את אברהם ושרה, ועתניאל ראשון השופטים מחליף את כלב המייצג את באי הארץ.

עמודים