מורשת הגר"א
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין מבוא כיצד עיצבה משנת הגר''א את עולמנו הרוחני, שפנה לאפיקים אחרים? מה היו תחומי פעילותו ועיסוקו של הגאון? וכיצד נלמד על משנתו?
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין חוזרים לגר"א ברוכים הבאים לסדרה החדשה בנושא מורשת הגר"א.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין תפארתה של תורה כיצד באה לידי ביטוי אהבת התורה העצומה של הגר''א? מה בין ווארט חסידי לווארט מתנגדי? מה בין גישת הגר''א לגישת לימוד מחקרית? וכיצד ניכרת תפארתה של תורה מתורתו הייחודית של הגר''א?
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין הגר"א והפיוטים (המשך) בפעם הקודמת עקבנו אחרי הניתוח העקרוני של הגר"א ביחס לסוגייתנו. שמנו לב במיוחד כיצד הוא מיישם ביד אמן כמה מעקרונותיו הקבועים: חתירה להבנה על פי הפשט הפשוט, התייחסות יסודית לכל מרחבי ספרות חז"ל כולל תוספתא וירושלמי, אמונה בסיסית שכל המקורות האלה מאשרים זה את זה ועולים בקנה אחד, ועצמאות גדולה נוכח ענקי הראשונים. המסקנה שעלתה בידו מן המקורות מבוססת על הירושלמי, ודומה שהוא הראשון בין הפוסקים בסוגיה זו, שהסתמך על הירושלמי כאבן פינה.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין דרך הפשט הגר''א ותלמידיו דבקו באמת ודייקנות - האם בשל כך יש להאמין יותר ל'סיפורי ליטאים'? ממה נבע בטחונו שמסקנותיו אמתיות? הגר''א דבק מאוד בפשט - במה הדבר מתבטא, ומה הן השלכות על דרכו על פסיקת ההלכה ומסורת הלימוד הליטאית?
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין הפיוטים לפי מנהג הגר"א (סיום) בשיעור זה נשלים את המסע שלנו להבהרת מנהג הגר"א באמירת הפיוטים.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין התורה כמהות אחת האם ניתן להגיע לוודאות בפסיקת הלכה כפי שסבר הגר''א? לפי הגר''א כל התורה שבעל פה רמוזה במשניות; כיצד הדבר משפיע על לימוד התורה לפי תלמידו הגדול ר' חיים מוולוז'ין?
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין הכירו: ביאור הגר"א לשולחן ערוך בסוגיית הפיוטים עשינו שימוש מרכזי בביאורו הכביר של הגר"א לשולחן ערוך. אחרי התנסות זו טבעי לעשות היכרות קרובה יותר עם היצירה הזו. כבר בשיעור הקודם עמדנו על עיקרון חשוב שהדריך את הגר"א בעבודתו – מציאת המקור לכל הפסיקות בשולחן ערוך. מלאכה זו נועדה ליצור מערכת מאוחדת של 'עצם' התורה יחד עם הוראותיה המעשיות. כדי לטעום מן הייחוד שבגישת הגאון, נעמוד על מספר דוגמות מתוך הביאור. בסוף השיעור נחזור למטרתו הגדולה של החיבור, ונשאל לגביה שאלה עקרונית.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין דמותו של הגר''א כמקובל כיצד השתלשלה תורת הסוד – היסטורית ומהותית? לאור זאת, כיצד יש ללומדה? מה תפקידו ההיסטורי של הגר''א בהשתלשלות התורה? ומדוע היה קשה לרבים לראותו כמקובל?
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין ברכה על חמש מגילות ברכה על חמש מגילות
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין עמל ויגיעה לפי הגר''א, התמודדות עם היצר ועבודת ה' מבוססות על עמל; אך היכן הקב`ה נכנס לתמונה? ומדוע לא רצה הגר''א לקבל תורה ממלאכים? וכיצד, בכל זאת, זכה לעליות נשמה תדירות?
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין "על מקרא מגילה" (2) בשיעור הקודם ראינו שהגר"א מחייב לברך על קריאת כל המגילות כמו שמברכים על מגילת אסתר, אלא שניכרת התפתחות מעמדתו המקורית בעניין זה עד לגיבוש הקביעה הסופית.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין תורה, חוויה ומוסר במשנתו של ר' חיים מוולוז'ין
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין בדרך הצמצום בשיעור זה נפגוש במגמה כללית ואופיינית של הגר"א. נתבסס על שני נושאים במשנתו ההלכתית כדי להגיע בעזרתם לתובנה יסודית, המתקשרת גם לדברים שכבר ראינו. את העיון שלנו נפתח, כדרכנו, בהערה של הגאון מווילנה על הלכה המופיעה ברמ"א.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין בין שמרנות לשינוי
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין הגר"א כשומר הסף של ההלכה הגר"א כשומר הסף של ההלכה
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין כוחו של יחיד
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין המחקר בביאור הגר"א ומסקנותיו שתי מטרות יעמדו נגד עינינו כאן. נרצה לראות מה הרשים את החוקרים הקודמים בדרכו של הגר"א, ומה ייחד אותה בעיניהם. שנית, ננסה לראות אם המסקנות שעלו לנו בשיעורים הקודמים מתאשרות לאור הממצאים שלהם.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין בנתיבי הפרישות
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין החסידות – בשורה או איום? ניכנס מעתה בשער חדש בעיסוקנו במשנתו של הגאון מווילנה. אנו מתכוננים לעבור מעולם העיון התורני, אפוף השלווה האינטלקטואלית התוססת והמרעננת, אל תוך סערת ההשקפות וחילוקי הדעות הגועשים. נצפה בקדושים וגאונים, המתחלקים למחנותיהם, מוסרים את נפשם לשם שמים כדי להנהיג את עמם בדרך הברורה להם ללא ספק. דרכים סותרות, כל אחת וודאית בידי בעליה, הובילו למחלוקת בלתי-נמנעת.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין השקפת עולם של שניות
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין התפילה והחוויה הדתית בסוף השיעור הקודם עיינו בתלונות המתנגדים על החסידים. התמקדנו בהאשמה כללית אחת – יהירות דתית, וראינו איך היא התבטאה במיוחד (בעיני המתנגדים) במנהגי התפילה החסידית. ר' שניאור זלמן מליאדי הגן על התנועות המוזרות והרמת הקול בעת התפילה, וגלגל את טענת ההתנשאות חזרה כלפי רודפי החסידים. נמשיך כעת לעמוד על שורשי המריבה הזו סביב התפילה.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין עולם הזה ועולם הבא
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין מקורות הבהלה כזכור, שאלנו שלוש שאלות יסודיות, ועסקנו בעבר בשתיים מתוכן: הסיבה לשהיית התגובה המתנגדית עד לאחר מותו של הבעש"ט וליבון חלק מן הסיבות להתנגדות (אומנם לא מיצינו עניין נכבד זה). כעת נוסיף לדיון גם את השאלה השלישית: ממה נבעו חריפות התגובה ועוצמתה?
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין גדלות האדם ואפסותו
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין קבלה, שבתאות וחסידות הגר"א חשד שישנו קשר בין תנועת החסידות לבין השבתאות, וצפה שבסוף ילכו החסידים בדרכו של יעקב פרנק, המומר המשיחי. יש בכך הסבר למוחלטות הדחייה ולחריפותם של צעדי הנגד. מהו הרקע שעליו היו חששות כאלה עשויים לצמוח?
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין ר' חיים מוולוז'ין
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין הגר"א בעיני החסידים: איגרתו של ר' שניאור זלמן מליאדי הגר"א ראה בחסידות סממנים של שבתאות. תוך עיוננו ברקע לחשדות האלה, נחשפנו לאחד מסלעי המחלוקת המרכזיים שבין החסידים והמתנגדים, הנוגע לאופן שבו תופשים את הקדוש ברוך הוא ואת נוכחותו.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין תורה עם חכמה במשנת הגר''א
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין 'צמצום' הדיון התיאולוגי שנפתח בשיעור הקודם יובן יותר טוב על רקע תורה קבלית מרכזית של האר"י, שפרשנותו שנויה במחלוקת בין המתנגדים והחסידים. מדובר במושג ה'צמצום'. זו תורה שהיא בהחלט ברומו של עולם, ועצם המפגש עימה מחייב, בראש ובראשונה, יראת שמים וזהירות יתרה.

עמודים