עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 00: כתבי הרב סולוביצ'יק
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 01: מבוא לחייו ולהגותו של הרב סולוביצ'יק
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 02: הקהילה: יחיד וציבור
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 03: גאון וענווה: מרכזיות הדיאלקטיקה
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 04: צירוף (א): גבורה הלכתית
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 05: צירוף (ב): העלאת החיים הגופניים
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 06: צירוף (ג): טיהור הרגש
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 07: צירוף (ד): ענווה שכלית ודתית
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 08: המימד החוויתי ביהדות
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 09: לימוד תורה: שכל וחוויה
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 10: מצוות: הצורך במעשים
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 11: איש האמונה הבודד (א): הצגת הבעיה
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 12: איש האמונה הבודד (ב):הגדרת אדם א' ואדם ב'
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 13: איש האמונה הבודד (ג):שני סוגים של קהילה
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 14: איש האמונה הבודד (ד): דיאלקטיקה תמידית
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 15: איש האמונה הבודד (ה): החתירה תחת הדת
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 16: איש האמונה הבודד (ו): עצמאות האמונה
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 17: איש האמונה הבודד (ז): אתגרים אינטלקטואליים וקיומיים העומדים בפני האמונה
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 18: איש האמונה הבודד (ח): ההשלכות המעשיות של עצמאות האמונה
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 19: חיי משפחה והחיים הדתיים בפרקים קודמים דנו בשאלה מדוע הרב עוסק בחוויותיו האישיות בכתביו הפילוסופיים, וניסינו לבסס את הטענה כי למימד החוויתי ביהדות תפקיד מכריע ביצירת קשר עם האלוקים ובפיתוח אישיות דתית שלמה. המורה יכול להעביר מימד זה שביהדות אך ורק באמצעות חשיפת עצמו בפני התלמיד, חשיפה שבעקבותיה תיווצר שותפות רגשית, ולא רק מפגש שכלי...
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 20: תפילה (א): התפילה כמפגש וכקניין עצמי מקובלים ופילוסופים כאחד תמהו על האפשרות של השפעת התפילות על א-ל אינסופי וכל-יודע, והוגים רבים ביקשו להבין מדוע הקב"ה מקבל תפילות מסוימות ואינו שועה לאחרות. אף על פי כן, בדיוניו העמוקים ומרובי-הפנים בנושא התפילה, נמנע הרב סולוביצ'יק מלעסוק בשאלות אלה. הרב העדיף להתמקד, כתמיד, בצד האנושי של המשוואה ולא בצד האלוקי. מה, שואל הרב, אופיו המדויק של מעשה התפילה? מהם הלכי הנפש הפנימיים הדרושים לה? מה השפעותיה על האדם המתפלל? במילים אחרות, מה משמעותה ותפקידה של התפילה עבור האדם?
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 21: תפילה (ב): הקרבה עצמית והתעוזה שבתפילה בעוד שהתפילה גואלת את האדם, הרב פותח את "רעיונות על התפילה" בטענה שהתפילה עצמה נגאלה על ידי אדם, קרי, על ידי הרמב"ם. הרמב"ם, ממשיך הרב ואומר, גאל את התפילה הן ברובד ההלכתי והן ברובד ההגותי...
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 22א: תשובה: בריאה עצמית או שיבה אל העצמי? (חלק ראשון) נושא התשובה שבה את דמיונו של הרב סולוביצ'יק וטרד את מחשבתו – ולא קשה להבין מדוע.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 22ב: תשובה: בריאה עצמית או שיבה אל העצמי? (חלק שני) בשבוע שעבר הצגנו את גישותיהם של הרב קוק והרב סולוביצ'יק בנושא התשובה. בקצרה, משמעות התשובה לפי הרב קוק היא שיבה אל העצמי/האלוקי, ולפי הרב סולוביצ'יק התשובה היא יצירה עצמית. גישותיהם מסתעפות לכיוונים רבים ומתעמתות ברבדים שונים. נסקור כעת כמה מההבדלים העולים מתוכן.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 23: התשובה כתגובה לייסורים ולרוע השאלה היסודית ביותר במחשבה הדתית נוגעת לבעיית הרוע: כיצד הא-ל, שכולו טוב והוא כל-יכול ויודע-כל, נותן לצדיקים לסבול?
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 24א: ייסורים – ההלכה והמצב האנושי (חלק ראשון) בפרק הקודם ראינו כיצד הפיק הרב סולוביצ'יק ממפגשו האישי עם המוות שתי תובנות משמעותיות. דבר זה עשוי להביא את הקורא לחשוב שניתן להפיק תובנות כאלו וליישמן רק בנסיבות הטרגיות והנואשות ביותר – אך לדעתי התכוון הרב סולוביצ'יק שמסרים אלו יהיו רלוונטיים גם במצבים קיצוניים פחות. ואכן, ניתן לשמוע הדים למסרים אלו גם בתורות ובמאמרים אחרים של הרב סולוביצ'יק ושל ההולכים בדרכו.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 24ב: ייסורים – ההלכה והמצב האנושי (חלק שני) "תיאוריה של רגשות", המסה האחרונה במן הסערה, מסביר הרב סולוביצ'יק את התהליך שבאמצעותו יכול אדם להעמיד את רגשותיו לבחינה ביקורתית, ולהחליט לאור בחינה זו אלו רגשות להכליל במודעותו הקיומית. לא ניכנס כאן לפרטי תהליך זה, אלא נתייחס רק אל תוצאותיה הפסיכולוגיות של המודעות הדיאלקטית שבה דוגלת היהדות.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 25: מהשואה ועד הקמת מדינת ישראל "קול דודי דופק" הוא אחד החיבורים הידועים ביותר של הרב סולוביצ'יק, אך, ישנם רבים המחפשים בחיבור את מה שאין בו. יש הרואים בחיבור דוגמה ל"תיאולוגיה של השואה" – אולם, לאמיתו של דבר, טוען הרב בחיבור זה כי הבנה תיאולוגית של השואה אינה אפשרית ואף אינה רצויה. קוראים אחרים, בייחוד בארץ, רואים את החיבור כביטוי מובהק של עקרונות הציונות הדתית; אך התיאור העוצמתי של התגלות יד ה' בהקמת המדינה עלול להסיח את הדעת מכך שחזון הציונות הדתית המוצג במאמר שונה במידה משמעותית מזה הרווח בקרב מרבית הקוראים הישראלים.
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 26: גורל, יעוד והזהות היהודית בפרק הקודם ראינו כי היחיד נקרא להחליף קיום של "גורל" בקיום של "ייעוד". אך ברמה הלאומית לא יכול עם ישראל לעשות זאת: עליו לחיות את חייו בשני המימדים הקיומיים, גורל וייעוד, כיוון שהקב"ה כרת עם ישראל שתי בריתות גם יחד – את "ברית הגורל" ואת "ברית הייעוד".
שיעורי טקסט הרב ראובן ציגלר 27: חשיבותה של מדינת ישראל בשנת 1935, בביקורו היחיד בארץ ישראל, הגיש הרב סולוביצ'יק את מועמדותו למשרת הרב הראשי של העיר תל אביב כנציג של "אגודת ישראל", ארגון פוליטי-דתי לא ציוני – וניתן לומר, אף אנטי-ציוני. עם זאת, בשנת 1944 אנו מוצאים אותו משמש כיושב-הראש הועד המרכזי של תנועת "המזרחי" (הציונית-דתית) בארה"ב. הרב מעיד כי תפנית זו – המעבר לתנועת המזרחי – לא הייתה קלה עבורו...

עמודים