קש"ת - הלכה יומית - פסח
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון אכילת מצה מצוות אכילת מצה בליל הסדר היא מדאורייתא. מה לגבי שאר האכילות, כגון כורך ואפיקומן? על איזו מן המצות מוסבת ברכת אכילת מצה? מה יסוד שיטת הרא`ש שיש לאכול שני זיתים למצוות אכילת מצה? מהו השיעור הנחוץ למעשה לאכילת מצה בליל הסדר? האם יש לשער שיעורים אלו בנפח או במשקל?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון בדיקת חמץ
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון בדיקת חמץ בשנה של ערב פסח שחל בשבת
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון ד' כוסות האם מצוות ד' כוסות הינן מצוות בעצם שתיית הכוסות, או שמא עיקר המצווה היא הדברים הנאמרים על הכוס, והכוס רק מעניקה צביון של חירות לאמירות הללו? נפקא מינה אפשרית בין ההבנות הללו תיתכן בשאלה האם ניתן לשתות את כל ד' הכוסות בזה אחר זה, או שמא יש הכרח בהפרדת הכוסות על ידי אמירת ההגדה, ההלל וכדומה.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון דיני ד' כוסות האם צריך לברך על כל כוס וכוס, כיוון שמדובר על מצוות נפרדות, או שמא ברכה אחת פוטרת באופן עקרוני את הכל, אלא שלאחר ברכת המזון יש לברך שוב - מטעם של הפסק? כמה צריך לשתות מן הכוסות - האם ניתן להסתפק בשיעור של מלוא לוגמיו, כמו בשתיית כוס של מצווה בכל השנה, או שמא בליל הסדר ישנו דין מיוחד של שתיית רביעית?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון הכשרת המטבח מהו ההבדל היסודי שבין הגעלה לבין ליבון? מהם היסודות העומדים מאחורי הלכות הכשרת המטבח לפסח? בשיעור זה ננסה לבאר, מהכללים אל הפרטים, את הלכות הכשרת המטבח לפסח - הלכה למעשה.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון ורחץ ברוב ימות השנה נוהג העולם לזלזל בנטילת ידיים על דבר שטיבולו במשקה - מדוע דווקא בליל הסדר אנו מקפידים על כך? ייתכן שאין סיבה טובה לכך, ואכן ראוי לנהוג כך כל ימות השנה. מנגד, ייתכן שהדבר נובע מכך שליל הסדר הינו שיחזור של עשיית קרבן פסח בבית המקדש. לאור זאת ניתן להבין מדוע אנו נוטלים על אף שנוהגים לאכול כרפס פחות מכזית.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון יחץ הגמרא בברכות קובעת שבליל הסדר בוצעים על פרוסה, מדין לחם עוני. האם מצה זו הינה תוספת ללחם משנה, או שמא בלילה זו אנו בוצעים על מצה וחצי - הראשונים נחלקו בשאלה זו. מדוע אנו בוצעים את המצה דווקא לפני אמירת ההגדה? ההסבר לכך הוא שההגדה צריכה להיאמר על לחם עוני.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון כרפס הגמרא אומרת שטיבול הירק קודם הסעודה הינו על מנת לעורר את התינוקות: האם עצם האכילה היא השינוי או שמא הטיבול הוא המשונה? מדוע נהוג לאכול כרפס פחות מכזית, ומה הדין אם אדם אכל יותר? מהי התשובה לשאלת הבן - מדוע באמת מטבילים טרם הסעודה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון מצה עשירה המשך
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון מצוות ליל הסדר מהן המצוות שאנו מקיימים בליל הסדר? כמה מצוות דאורייתא ישנן, כמה מהן הן דרבנן, וכמה מן המצוות הן 'זכר למקדש'?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון מציאות של ערב פסח שחל בשבת
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון סעודות שבת
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון סתירות בליל הסדר ליל הסדר מלא בסתירות - מצד אחד אנו מתנהגים כבני חורין - מסבים, אוכלים בכלים נאים; ומצד שני אנו מזכירים את העבדות ומירור החיים שהיה במצרים. כיצד ניתן להבין מורכבות שכזו? מהו המסר הרוחני העומד מאחורי סתירה זו?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קדש מהו השיעור הנצרך לשתיית ד' כוסות, האם ניתן להסתפק בשיעור הקטן - של ר' חיים נאה, או שמא יש להחמיר כשיעור חזון איש? האם חובה לשתות יין או שמא ניתן לשתות גם מיץ ענבים?