קש"ת - פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת בהעלתך
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת בלק
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת במדבר
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת העריות ומושגי הקדושה והטהרה פרשת העריות נשנית פעמיים: הן בפרשת אחרי מות והן בפרשת קדושים. מהו הצורך בכפילות זו? נראה שהתשובה לשאלה זו נעוצה בהבדל היסודי שבין שתי הפרשיות: פרשת העריות שבאחרי מות מתמקדת בטומאה הנגרמת לארץ בעקבות גילוי העריות, ואילו פרשת קדושים עוסקת בקידושה של הארץ על ידי פרישה מעריות. הבדל יסודי זה מסביר גם את סדר פירוט העריות בשתי הפרשיות ומבאר את הקדמתה של הפרשה העוסקת בטומאה וטהרה, על פני הפרשייה העוסקת בקדושה ובחולין.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת הערכין בסוף ספר ויקרא אנו קוראים את פרשת הערכין, בה מפרטת התורה את סכומי הכסף שאדם מתחייב למקדש באומרו `ערכי עלי`. הערכים שונים בין זכר לנקבה, וגם משתנים לפי גילאי האדם השונים. בשיעור זה ננסה להבין מהו המפתח לפיו נקבעים ערכי האדם - האם מדובר ביכולת העבודה שלפיה נקבע ערך האדם או שמא מדובר בסולם הנקבע לפי יכולת הפריון.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת השבוע - פרשת וארא פרשת השבוע - פרשת וארא
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת השבוע - פרשת ויקהל פרשת השבוע - פרשת ויקהל
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת השבוע - פרשת משפטים פרשת השבוע - פרשת משפטים
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת אמור פרשת השבוע פרשת אמור
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת בשלח פרשת השבוע פרשת בשלח
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת ויחי פרשת השבוע פרשת ויחי
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת ויקרא פרשת השבוע פרשת ויקרא
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת מצורע פרשת השבוע פרשת מצורע
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת תזריע פרשת השבוע פרשת תזריע
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת תצוה פרשת השבוע פרשת תצוה
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת ויקרא, קרבן עולה ויורד פרשת ויקרא, קרבן עולה ויורד
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת פינחס
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת צו, דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה פרשת צו, דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשת קרח
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק קניית מערת המכפלה בפרשה מתוארת התעקשותו של אברהם לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא. התעקשות זו, ופירוט סכומי הכסף של הקנייה אינם ייחודיים לקניית מערת המכפלה. הם מופיעים גם בקניית גורן ארוונה על ידי דוד, שכם על ידי יעקב ושומרון על ידי עמרי. העובדה שאלו ארבעת ערי הבירה אינה מפתיעה - יש צורך בתיאור הקניה המשפטית של הערים המרכזיות בארץ ישראל, על מנת לבסס את הבעלות עליהם במובנים המשפטיים ולא רק הדתיים (ספר 'בראשית').
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק קנין קרקעות בארץ ישראל התורה מדגישה באופן מפורט ביותר את תהליך קניית שדה מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו. תופעה דומה קיימת גם בקנייני קרקע נוספים בארץ ישראל, כמו גורן ארוונה היבוסי, קניינה של שכם ועוד. מדוע ישנה חשיבות גדולה כל כך להדגשה זו? נדמה שהדבר טמון בהוכחת זכותנו על הארץ למול תביעותיהם של אומות העולם.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק ראובן, יהודה ויוסף - החטא ותיקונו בניגוד לדמויותיהם של האבות, הרי שדמויות האחים אינן משרות רושם ראשוני של אנשים צדיקים ההולכים תמיד בדרך ה'. בשיעור זה ננסה לבחון את דמויותיהם של ראובן, יהודה ויוסף דרך חטאיהם כפי שהם מוצגים בפסוקים ועד לתיקון השלם המתרחש בהמשך הדרך.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק ראש חודש ניסן
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק רחל - החטא והתיקון רחל אמנו היא האם המזוהה ביותר עם עם ישראל לדורותיו. מעיון בפרשה נדמה כי ייחודה של רחל הוא ביכולת לשנות ולתקן את דרכיה. כך עולה מפרשיית עקרותה של רחל, שם מנסה רחל לפתור את בעיית העקרות בדרכים שונות - כעס על יעקב, נתינת בלהה ליעקב, סיפור הדודאים, ורק לבסוף מתקנת רחל את דרכיה ומתפללת אל ה', ורק אז נפקדת בבן.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק תכונותיו של משה רבנו בפתחה של פרשת שמות מספרת לנו התורה על קורותיו של משה רבנו טרם בחירתו על ידי הקב`ה. עיון מדוקדק בפרשה זו חושף בפנינו את תכונותיו המיוחדות של משה, ואת מקורות אופיו. מבית אביו ספג את האומץ ואת היסוד הלאומי; מבת פרעה קיבל את היסוד המוסרי האוניברסלי; בביתו של יתרו למד על החיפוש הרוחני המתמיד. תכונות אלו משתלבות ויוצרות את אופיו המיוחד של גדול המנהיגים בכל הדורות.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק אברהם אבינו - ידיד ה' מדוע זקוק אברהם לבשורה נוספת על הולדת יצחק, לאחר שכבר בושר על כך בפרשת לך-לך? לשם מה ביקר הקב`ה את אברהם לפני בוא המלאכים? נדמה ששאלות אלו מובילות לחלוקה יסודית שבין דמותו של אברהם טרם ברית המילה ובין דמותו לאחר כריתת הברית - דמותו של אברהם לאחר הברית אינה כמי ששייך לעולם הזה, אלא כידיד ה', אשר מתהלך איתו ושייך באופן בסיסי לפמליית הקב`ה.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק ארץ ישראל - נחלת ה' עיון קצר בפרשיות בהר ובחוקותי מגלה קשרים ספרותיים אמיצים בין שתי הפרשות. בפתיחת הפרשה נאמר כי פרשיות אלו נאמרות בהר סיני. מהו היסוד המקשר דווקא את המצוות האמורות בפרשת בהר ואת נושא התוכחה הכתוב בפרשת בחוקותי להר סיני דווקא? נדמה כי היסוד החורז את הפרשיות הללו הינה העובדה שארץ ישראל הינה נחלת ה', והוא מושיב בה את לגיונו - עם ישראל. מכך נגזרות חובות כלפי הארץ, ופרשת תוכחה הממוקדת בארץ ישראל דווקא.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק דור הפלגה קריאה פשוטה של סיפור מגדל בבל, אינה רומזת על מהלך של חטא ועונשו, ברם, חז`ל במדרשים העלו כמה הצעות באשר למהות חטאם של בני דור הפלגה. בשיעור זה ננסה לבחון מהו היסוד העומד מאחורי סיפור מגדל בבל, כיצד הוא מתחבר לענין הפיזור על פני כל הארץ, וכיצד משלימים מדרשי חז`ל את מה שלא נאמר במפורש בתורה בענין זה.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק דמותו של יהודה פרשת מקץ מעלה על הבמה את דמותו של יהודה כמנהיג האחים. עיון מדוקדק בפרשה מגלה כי בשני הקשרים מתגלות תכונותיו הייחודיות של יהודה: ההקשר האחד הוא בכך שעל אף שיהודה מקבל אחריות על בנימין רק על מנת שיוכל לחזור למצרים,הרי שברגע האמת אחריות זו נהפכת לאחריות מוסרית של ממש; ההקשר השני הוא בכך שיהודה מצליח לעורר את יעקב מדכאונו בדבריו, ולהפוך אותו לרגע קצר ל`ישראל`.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק דמותו של יצחק אבינו פרשת תולדות עוסקת בדמותו של יצחק. עיון בפרשה מגלה לנו כי יצחק - בניגוד לאברהם וליעקב - כלל אינו פעיל בחיי העולם הזה, ויחסו לעשו מוכיח כי יכולת השיפוט שלו ביחס לחינוך הבנים לקויה. עיון במדרש מגלה לנו כי ארוע העקידה הוא זה שמכתיב את דמותו המיוחדת של יצחק. יצחק הושפע מן העובדה שאברהם מוכן היה להעלות אותו לעולה, ובעקבות כך הוא אינו מסוגל להפלות בין בניו. בנוסף, כאשר הועלה יצחק לעולה, הוא נהפך לדמות שמיימית אשר אינה מעורה בחיי העולם הזה, ומכאן חוסר פעילותו לאורך כל ימי חייו.

עמודים