שיעורים במחשבת ישראל בספר בראשית

קבוצה: 

עברית
שאלות היסוד של המחשבה היהודית עולות כבר במקרא. הן מרוכזות באופן מיוחד בספר שפותח את התנ"ך. בסדרת שיעורים זו ננסה לחלץ את רעיונות היסוד ההגותיים של ספר בראשית

מקור-השעור: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

קטגורית אב סדרה: