מגילת איכה

קבוצה: 

עברית
סדרה זו מציעה קריאה קרובה של ספר איכה במסגרת ההקשר ההיסטורי שלה. נדון בקשרים שבין אייכה לספרי מקרא אחרים, ונבחן את הנושאים העיקריים הקשורים לחורבן ירושלים, כמו חטא ישראל וסבל אנושי. אנו נצפה גם באופן בו איכה פורש בשפה פואטית באומנות רבה ליצירת קומפוזיציה נהדרת של רגשות מוכי צער ומשמעות תיאולוגית עמוקה.

מקור-השעור: 

שנה: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

רמה: 

היקף הסדרה: 

קטגורית אב סדרה: