האישה והמצוות

קבוצה: 

עברית
רוב מצוות ההלכה משותפות לנשים ולגברים. סדרת השיעורים "האישה והמצוות" מתמקדת במקומות שבהם יש דווקא הבדלים הלכתיים בין אלו לאלו, ומבארת את הדינים הייחודיים לנשים

מקור-השעור: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

קטגורית אב סדרה: