הרב איל ליפשיץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב איל ליפשיץ 08: לבירור טיבו של הנידוי מאמר זה יעסוק בתופעה הלכתית שבעבר הייתה תוססת ובעלת משמעות קיומית.
הרב איל ליפשיץ 13: "בין איש לאשתו" הפרת נדרים כביטוי ליחסים בינו – לבינה
הרב איל ליפשיץ 23: עיון רוחבי באגדה דמותו של תלמיד חכם במסכת נדרים