ד"ר אביעד הכהן
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר אביעד הכהן דיון: האם יש שופטים בירושלים הרב מדן: הבעיה המרכזית בבית המשפט העליון היא שאין בו יראת פסק. עניין זה הוא שורש הבעיה. הרב הדגים זאת דרך מספר שופטים דתיים שנהגו באופן הפוך (פיתרון שהיה מבצע: נגד המהפכה החוקתית, בית משפט לחוקה, שיטה חדשה למינוי שופטים). ד`ר אביעד הכהן: הבעיה המרכזית שלנו היא הניכור שקיים בין חלקים בציבור הדתי והחרדי לבין מערכת המשפט (הביא דוגמאות מהעיתונות החרדית) ניכור זה קשור לאי קבלת הממסד המשפטי הישראלי, זאת בלא קשר לאישיותם של השופטים הדתיים הרב אבי גיסר: הבעיה המרכזית שלנו הוא בעצם המערכת הכפולה בה יש מערכת משפט שאינה דתית במקביל לזו הדתית. עלינו לקבל את המשפטנים היהודים כחלק מסמכותה של המדינה (פיתרון שהיה מבצע: הנגשת המשפט וקיצור זמן ההכרעה, ייתכן על ידי עמותות; שימוש בדיינים כיועצי תוכן במערכת המשפט) קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
ד"ר אביעד הכהן 18: הרב יהודה עמיטל: ביבליוגרפיה
ד"ר אביעד הכהן 19: תעודה: דבר הרב הראשי לצה"ל, אלוף הרב שלמה גורן, עם שחרור הכותל
ד"ר אביעד הכהן 22: רבי אריה דבי עילאי
ד"ר אביעד הכהן 17: תורת ארץ ישראל בבית מדרשו של הראי"ה קוק
ד"ר אביעד הכהן 17: שעשה נסים לאבותינו ולנו
ד"ר אביעד הכהן 05: "נשים עצלניות הן"!? "נשים חשובות הן!" - לתולדות שתיים מהלכות הפסח
ד"ר אביעד הכהן 08: "שמע האמת ממי שאמרה" - זה כלל גדול בתורת נחמה ליבוביץ'
ד"ר אביעד הכהן 15:הרב יוסף קאפח ז"ל
ד"ר אביעד הכהן 05: דמעת העשוקים - לתקנתן של עגונות ומעוכבות גט בימינו