יצחק רוזנברגר
מרצה כותרת תקציר סידרה
יצחק רוזנברגר 15: איש באמונתו יחיה