הרב גד אלדד
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב גד אלדד פרשת בראשית – מדוע נמנעה מהאדם אכילת עץ הדעת? מדוע אדם הראשון לא הורשה לאכול מעץ הדעת? על מנת לענות על שאלה זו, נעמוד על הקשר הניגודי בין פרשיית עץ הדעת לציווי המן, ומתוך כך לשתי אפשרויות של יחס לקניית הידע. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת נח – "ונעשה לנו שם" – למה לא? מדוע ה' רצה לסכל את מעשי בוני מגדל בבל? מה חסרון ראה ביוזמת בני האדם לפתח את העולם? בשיעור זה נעמיק בסיבה לפעולת ה', לאור ניתוח מטרת בוני המגדל, וכהמשך לקריאת השמות של אדם הראשון. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת לך-לך – אַל נָא תְהִי מְרִיבָה בֵּינִי וּבֵינֶךָ –פרידת אברהם ולוט עיון בפרשיית הפרדותם של לוט ואברהם מלמד אותנו על השורש של ההפרדות, על הסיבות שהובילו את לוט להפרד - ועל התהליך שעבר על אברהם בעקבות ההפרדות. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת וירא – מאחורי הקלעים של ההצלה בסדום מה פשר ה"ויכוח" בין ה' לבין אברהם, בנוגע לחורבן סדום? האם אברהם באמת חשב שכמות של צדיקים מספיקה כדי להציל גם את הרשעים? ומה היה תפקידם של המלאכים שנשלחו לסדום? בעקבות הבנת הדיון בין ה' לאברהם, נוכל לשפוך אור חדש על פרשייה מפעימה זו. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת חיי שרה – וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ- קניית מערת המכפלה פרשיית המשא המתן בין אברהם לבין בני חת לצורך קניית חלקת הקבר לקבורת שדה, מעוררת תמיהות ושאלות רבות. התעקשותו של אברהם לשלם, האריכות בדו שיח והביטויים השונים דורשים הבנה מעמיקה בכל הצדדים הנדונים. לאור הבנות אלו, נוכל לשחזר את מצבו העדין של אברהם, את מטרותיו - ואת היעדים אותם ניסו בני חת להגשים באמצעות המפגש עם אברהם. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת תולדות – כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם... וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ כְּנַעַן... לֹא תַעֲשׂוּ - לקיחת אימותינו לבית המלך פעמיים נלקחת שרה לבית המלך הזר, פעם במצרים ופעם בגרר, דבר שכמעט קורה גם לרבקה, שוב בגרר. עיון בשלושת המקרים מלמד אותנו על ההבדלים בין פרעה לבין אבימלך, על תכניותו של אברהם ועל סיבת הכעס של ה' על אבימלך, למרות שעשה הכל. לכאורה, בנקיון כפיים. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת ויצא –אֱ-לֹהֵי אַבְרָהָם וֵאלֹהֵי נָחוֹר יִשְׁפְּטוּ בֵינֵינוּ - המאבק הסמוי בין יעקב ללבן לכאורה, העימות בין לבן ליעקב הוא סכסוך משפחתי שיצא מפרופורציות, או סיפורו של מהגר בחברה בעייתית. אולם, במהלך השיעור נבחן את אפשרות נוספת, לפיה בעיני לבן ובעיני יעקב, היה לסכסוך זה - כמו גם למקרים אחרים - משמעות דתית, מעין מאבק בין אלילי לבן לבין אלוקי יעקב. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת וישלח – "אני א-ל שד-י"-הצגת ה' את עצמו 'טקסי ההיכרויות' ש-ה' עורך מדי פעם עם האבות, מעוררים שאלות. מדוע לעיתים ה' מתגלה בתחילת פעילותו של האב, כדוגמת יעקב, ולעיתים באמצע? מה הסיבה לכל התגלות? מתוך עיון בקטסים אלו, נוכל ללמוד דווקא על הקשר האמיץ של ה' עם האבות. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת וישב – גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם- אופן מימושה של גזרת השעבוד במצרים סיפור ירידתו של יוסף למצרים ועלילותיו שם, משמשים בעקיפין כזרז להורדת משפחת יעקב כולה למצרים. בשיעור זה נעקוב אחרי הצמדים בסיפורו של יוסף, מהם ניתן ללמוד על היחס בין אחריות האדם למעשיו, לבין גזירת הקדוש ברוך הוא. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת מקץ – 'אֶת שְׁנֵי בָנַי תָּמִית אִם לֹא אֲבִיאֶנּוּ אֵלֶיךָ' - האם ראובן הינו בכור שוטה? הצעתו של ראובן, שאם לא יחזיר איתו את בנימין ניתן להרוג את שני בניו. מעוררת תמיהה. על מנת להבין את הצעתו, נעמיק ביחס ראובן לאחיו, בהצעותיו ובמעמד הבכור בספר בראשית באופן כללי. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת ויגש – אֲנִי יוֹסֵף הַעוֹד אָבִי חָי- היבטים שונים סביב התגלותו של יוסף מדוע לאחר מות יעקב, חששו אחי יוסף מתגובתו? מה פשר ההבדלים בין תגובתו לאחר התגלותו לאחיו, לבין תגובתו לאחר מות אביו? ומדוע מקבילה התורה בין שני הנאומים הללו, למרות ההבדלים ביניהם? בעקבות המענה על שאלות אלו ונוספות, נוכל להביא ראיה לכך שחלק מסיפור יוסף ואחיו, היה מעין 'טרגדיה של טעויות'. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת ויחי – פשר 'חזון אחרית הימים' של יעקב סקירה של תהליכי 'העברת השרביט' בין אברהם ליצחק ובין יצחק ליעקב,יכולה לענות על השאלה מדוע יעקב בוחר לגלות לבניו "את אשר יקרא אתכם באחרית הימים", בשעת פטירתו מן העולם, דבר שלא נעשה עד כה לפניו. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת שמות – "כי א-לוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה" ניתן למצוא נקודות דמיון רבות בין יוסף לבין משה: שני אנשים שגלו ממשפחתם לארץ זרה, שם עשו חיל: אך חזרו לבסוף כמושיעי עמם. ובכל זאת, ישנם הבדלים בולטים ביניהם, וביניהם שעזיבתו של משה הייתה מתוך אהבה ודאגה לו, ולא מתוך שנאה וקנאה. בהמשך חייו, אנו מוצאים את יחסו להיותו "גר" בארץ בשמו של בנו גרשום, וכן את הקושי שעבר עליו בשם בנו אליעזר. כפי שנראה, ישנה דו משמעות בנימוק השם גרשם, וגם בשם אליעזר. בכך, באים לידי ביטוי לבטיו וספקותיו של משה, ביחס לשליחותו ההיסטורית לעם ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת וארא – "למה זה תשאל לשמי" פרשת וארא מתחילה באמצע דו שיח בין ה' למשה. לאחר שמשה אומר ל-ה' שהשליחות לא מסתדרת, תגובתו של ה' מדברת על שמותיו. מדוע ה' מכניס לשיחה את שמות ה' השונות, כפי שהיו אצל האבות וכו'? בשיעור הקרוב ננסה לפתור שאלה זו, ואגב לשפוך אור על ה'ויכוח' בפרשת שמות בין ה' למשה כאשר הוא מנסה 'להתחמק' מהשליחות. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת בא – "אני שולח את כל מגפותי" בפתיחת הפרשה, מציין ה' שוב את מטרת המכות. במהלך השיעור, נראה שמלבד המטרות המכוונות כלפי פרעה וכלפי מצרים כולה, בפרשתנו מתמקד ה' בהשפעה על עם ישראל - מטרה שהיא, מסתבר, שיא הכוונה של מכות מצרים. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת בשלח – "וּבְיָד חֲזָקָה יְגָרְשֵׁם מֵאַרְצוֹ" בשיעור נציע, שהתכנית הראשונית של יציאת מצרים הייתה שעם ישראל ילחם במצרים ויצא כחלק מהתקוממות עבדים. כיוון שעם ישראל אכזב, פנה הקדוש ברוך הוא להצלה שלא תלויה בעם ישראל. הבדל זה בין התכנית המקורית לזו שקרתה בפועל, מסביר כפילויות שונות, משנה את תפקידו של משה ומבהיר את מטרת הפעולות ביציאת מצרים. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת יתרו–"שְׁמַע בְּקֹלִי אִיעָצְךָ וִיהִי אֱ-לֹהים עִמָּךְ" לאחר יישומה המוצלח לכאורה של עצת יתרו והפרידה ממנו, חוזרת התורה בספר במדבר לפרידה נוספת מיתרו. מדוע? מתוך שאלה זו נבקש לעסוק בשאלת היחס בין משפחה לעם בעם ישראל, ומתוך כך להבנת פתרונו של יתרו. לסיום, נראה שהפתרון ש-ה' מציע מעמיד רובד משמעותי אצל שופטי ישראל: "ואצלתי מן הרוח". 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת משפטים–"כי המשפט לא-לוהים הוא" פרשת משפטים מציגה רצף ארוך של הלכות ופסוקים, המעוררות שאלות הקשריות ודקדוקיות שונות. אנו נתעמק בפסוקים על רוצח ורוצח בשוגג, ובשינויים שבהם. מתוך כך, נעסוק במושג "אלוהים" ובמשמעויותיו השונות. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת תרומה –"ועשית מנורת זהב טהור" לאור בחינת ניסוחי הפרשה, מתבלטת פרשיית המנורה במספר צורות. בעקבות זאת, נעסוק במרכזיותה של פרשיתת המנורה, שנבחרה להדגים את הדואליות של תפקיד הכהן: עובד המקדש ושליח של עם ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת תצווה –"ולא ישאו עוון ומתו" סקירת רשימת בגדי הכהונה המופיעים בתחילת הפרשה, תגרור את תשומת הלב לחסרונן של הציץ והמכנסים מרשימה זו. בשיעור הקרוב ננסה לענות על התמיהה הזו, מתוך עיון במטרת בגדי הכהונה, משמעותם של הציץ והמכנסיים, וביחסם לשאר בגדי הקודש. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת כי-תשא –"מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" מה מטרת המפקד בתחילת הפרשה? מדוע צריך לתת מחצית השקל יחד עם המפקד? במהלך השיעור נעמוד על הסיבות השונות לתרומה, על האופנים השונים של מפקד בני ישראל, ומתוך כך נגיע למסקנה מפתיעה על היחס בין התרומה לבין מניית ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשות ויקהל-פקודי –ועשו להם מקדש ושכנתי בתוכו: לביאור כפילות פרשיות המשכן מדוע התורה מפרטת את מעשה המשכן, לאחר שכבר פירטה את ציווי המשכן? מדוע התורה לא פשוט כותבת שהעם עשה כדבר משה? בשיעור זה ננסה לענות על השאלה, על ידי עיון בתוצאות חטא העגל והמשא ומתן בין ה' לבין משה לגבי השראת השכינה - עיון שיוביל אותנו להבנה עד כמה הקמת המשכן לא הייתה מובנת מאליה. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת ויקרא: "אִם הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ יֶחֱטָא לְאַשְׁמַת הָעָם" פרשיית חטאת הכהן המשיח חריגה בפרק העוסק בקרבן החטאת (ד'), בעיקר בפתיחתה ובסיומה. מתוך עיון בשאלות אלו ונוספות בפרק, מתגלה בפנינו תפקידו של הכהן המשיח, הכהן הגדול, כמעורב בכפרה על עם ישראל. מעורבתו בקשר בין ה' לבין עם ישראל, משפיעה ישירות על אופן הכפרה שלו, וגם של עם ישראל כולו. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת צו: עבודת המקדש כ'במת ציבור' קודם הקמת המקדש הייתה עבודת קרבנות הנדבה קיימת ללא צורך בכהן, בעוד קרבנות החובה כלל לא היו. לאחר הקמת המקדש אמנם עברו פעולות אלו לאחריות הכוהנים, אך ההבדל בין סוגי הקרבנות נשאר. כפי שנראה, בפרשות ויקרא וצו מכונים הכוהנים בקרבנות הנדבה "בני אהרן", ואילו בקרבנות החובה והקרבנות שחודשו בבית המקדש "כוהנים". בשיעור נעמוד על משמעות ההבדל ועל הצורך בשמירה על הכוהנים כבני אהרן. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת תזריע מצורע: כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים - לפשר טהרת הציפורים טהרת המצורע דורשת 2 ציפורים, מלבד תהליך הקרבנות הרגיל. בניסיון להתחקות אחר מקור הצורך, נשווה למקרי הזאה נוספים, ולמקרה נוסף של 2 בעלי חיים - 2 שעירי העיזים ביום הכיפורים. השוואות אלו ילמדו אותנו על הדומה ועל השונה בין טהרת המצורע לבין טהרת הבית וטהרת המשכן. 01- פרשת השבוע

עמודים