הרב עזרא ביק

הרב עזרא ביק משמש כר"מ בישיבת הר עציון מאז שעלה ארצה מניו יורק, בשנת תשל"ט. הוא הוסמך לרבנות וסיים תוארM.S. בישיבה אוניברסיטה וכן סיים תוארM.A. בפילוסופיה באוניברסיטת קולומביה. כיום מנהל הרב ביק את בית המדרש הוירטואלי ע"ש ישראל קושיצקי שליד ישיבת הר עציון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק פרשת במדבר פקודת הלווים וקדושת הבכורים קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת ויקרא הקטרה קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת דברים מנהיגות בני ישראל במדבר קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק ארץ ישראל - נחלת ה' עיון קצר בפרשיות בהר ובחוקותי מגלה קשרים ספרותיים אמיצים בין שתי הפרשות. בפתיחת הפרשה נאמר כי פרשיות אלו נאמרות בהר סיני. מהו היסוד המקשר דווקא את המצוות האמורות בפרשת בהר ואת נושא התוכחה הכתוב בפרשת בחוקותי להר סיני דווקא? נדמה כי היסוד החורז את הפרשיות הללו הינה העובדה שארץ ישראל הינה נחלת ה', והוא מושיב בה את לגיונו - עם ישראל. מכך נגזרות חובות כלפי הארץ, ופרשת תוכחה הממוקדת בארץ ישראל דווקא. קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק מאבקו של יעקב במצרים לאורך פרשת ויחי אנו מוצאים כי ישנה רגישות מיוחדת מצידו של יעקב כלפי מצרים ואנשיה. כך הוא מצווה את יוסף שלא לקוברו במצרים, בעוד שבציוויו לאחים הוא אינו מדגיש את שלילת מצרים אלא את רצונו להיקבר במערת המכפלה. מקום נוסף בו עולה העניין המצרי הוא בברכתו לאפרים ומנשה, אשר לאור הולדתם במצרים טרם בואו של יעקב מקבלים ברכה מיוחדת. נדמה כי יעקב מנסה להיאבק באפשרות שהמצרים ינכסו אותו לעצמם לאחר פטירתו. במאבקו זה הוא משתמש ביוסף כנציגו כלפי פרעה, והוא משתדל להשאיר את אפרים ומנשה בתוך המשפחה ולא בעולם המצרי. קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק אברהם אבינו - ידיד ה' מדוע זקוק אברהם לבשורה נוספת על הולדת יצחק, לאחר שכבר בושר על כך בפרשת לך-לך? לשם מה ביקר הקב`ה את אברהם לפני בוא המלאכים? נדמה ששאלות אלו מובילות לחלוקה יסודית שבין דמותו של אברהם טרם ברית המילה ובין דמותו לאחר כריתת הברית - דמותו של אברהם לאחר הברית אינה כמי ששייך לעולם הזה, אלא כידיד ה', אשר מתהלך איתו ושייך באופן בסיסי לפמליית הקב`ה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק הקמת המצבה בבית אל סיפור עלייתו של יעקב לבית אל והקמת המצבה שם מעורר שאלות רבות: מדוע נוסח הציווי הוא עלייה, מדוע צריך הקב`ה לצוות את יעקב במפורש על הקמת המזבח, ומדוע צריכה התורה להזכיר כי שמה המקורי של בית אל הוא לוז? נדמה שהמפתח לכל השאלות הללו היא ההבנה שבבית אל חוזר יעקב לתפקד כאב לאומה הישראלית, ואילו כל זמן שהותו בחוץ לארץ ירד יעקב מן הבמה ההיסטורית ועסק בעניינים אישיים יותר. קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק דמותו של יהודה פרשת מקץ מעלה על הבמה את דמותו של יהודה כמנהיג האחים. עיון מדוקדק בפרשה מגלה כי בשני הקשרים מתגלות תכונותיו הייחודיות של יהודה: ההקשר האחד הוא בכך שעל אף שיהודה מקבל אחריות על בנימין רק על מנת שיוכל לחזור למצרים,הרי שברגע האמת אחריות זו נהפכת לאחריות מוסרית של ממש; ההקשר השני הוא בכך שיהודה מצליח לעורר את יעקב מדכאונו בדבריו, ולהפוך אותו לרגע קצר ל`ישראל`. קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק דור הפלגה קריאה פשוטה של סיפור מגדל בבל, אינה רומזת על מהלך של חטא ועונשו, ברם, חז`ל במדרשים העלו כמה הצעות באשר למהות חטאם של בני דור הפלגה. בשיעור זה ננסה לבחון מהו היסוד העומד מאחורי סיפור מגדל בבל, כיצד הוא מתחבר לענין הפיזור על פני כל הארץ, וכיצד משלימים מדרשי חז`ל את מה שלא נאמר במפורש בתורה בענין זה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק דמותו של יצחק אבינו פרשת תולדות עוסקת בדמותו של יצחק. עיון בפרשה מגלה לנו כי יצחק - בניגוד לאברהם וליעקב - כלל אינו פעיל בחיי העולם הזה, ויחסו לעשו מוכיח כי יכולת השיפוט שלו ביחס לחינוך הבנים לקויה. עיון במדרש מגלה לנו כי ארוע העקידה הוא זה שמכתיב את דמותו המיוחדת של יצחק. יצחק הושפע מן העובדה שאברהם מוכן היה להעלות אותו לעולה, ובעקבות כך הוא אינו מסוגל להפלות בין בניו. בנוסף, כאשר הועלה יצחק לעולה, הוא נהפך לדמות שמיימית אשר אינה מעורה בחיי העולם הזה, ומכאן חוסר פעילותו לאורך כל ימי חייו. קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק תלייה וקבורה פסוקים מועטים בפרשת כי תצא מציגים את איסור הלנת גופתו של מי שנתלה על עץ בעקבות חטאו. בשיעור זה ננסה ללבן את המגמות השונות העולות מפרשייה זו: מחד, התורה מצווה על תליית החוטא על מנת ליצור אפקט חינוכי, ומאידך היא מצווה שלא להלין את גופתו על מנת שלא לטמא את האדמה. נברר גם מהי טומאת האדמה הנגרמת בעקבות הלנת המת. קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק שמשון תוכנית תנך