הרב עזרא ביק

הרב עזרא ביק משמש כר"מ בישיבת הר עציון מאז שעלה ארצה מניו יורק, בשנת תשל"ט. הוא הוסמך לרבנות וסיים תוארM.S. בישיבה אוניברסיטה וכן סיים תוארM.A. בפילוסופיה באוניברסיטת קולומביה. כיום מנהל הרב ביק את בית המדרש הוירטואלי ע"ש ישראל קושיצקי שליד ישיבת הר עציון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק נוסח 'אתה חוננתנו' הלכה אורח חיים
הרב עזרא ביק מהותה של ברכת כהנים למה לא יוצאים ידי חובת ברכת כהנים באמצעות הכלל ההלכתי - `שומע כעונה`? מהו הגדר המדויק של דין שומע כעונה? מהי מהותה של ברכת כהנים? מהן ההשלכות ההלכתיות של מהות זו? נוסח הברכה הוא :`לברך את עמו ישראל באהבה`. מה פשרה של אותה אהבה? האם יש מצווה על הציבור להתברך ולא רק לכהנים לברך? הלכה אורח חיים
הרב עזרא ביק איסור עצי סוכה וארבעת המינים כל שבעה מהו אופיו של האיסור להשתמש בעצי הסוכה ובארבעת המינים בחג הסוכות? האם איסור זה קשור לאיסור מוקצה, או שזהו איסור עצמאי? האם ניתן להתנות על איסור זה? הלכה אורח חיים
הרב עזרא ביק בענין מצוות קריאת התורה בציבור הלכה אורח חיים