הרב עזרא ביק

הרב עזרא ביק משמש כר"מ בישיבת הר עציון מאז שעלה ארצה מניו יורק, בשנת תשל"ט. הוא הוסמך לרבנות וסיים תוארM.S. בישיבה אוניברסיטה וכן סיים תוארM.A. בפילוסופיה באוניברסיטת קולומביה. כיום מנהל הרב ביק את בית המדרש הוירטואלי ע"ש ישראל קושיצקי שליד ישיבת הר עציון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק טהרת המצורע פרשת השבוע הזה עוסקות באופן בלעדי בטומאה וטהרה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק הלויים והבכורים הפרשה הפותחת את ספר במדבר ידועה בכך שהיא מורכבת ברובה מסדרה של מפקדים, חלקם מפורטים למדי, של כל עם ישראל, של השבטים בנפרד, של הלויים ושל הבכורים. הפרשנות הרגילה לריבוי מפקדים זה היא כי הקב"ה אוהב לספור את עם ישראל (פרשנות זו מתבססת על רש"י לפסוק הפתיחה), כי הבכורים היו מיועדים לשרת במשכן אך הוחלפו בלויים בגלל חלקם בחטא העגל, וכי הלויים אינם נכללים במפקד הכללי כיוון שהם מקודשים במקום הבכורים. ברצוני להראות כי הנחות אלו אינן נכונות או שאינן שלמות, וזהו נושא שיעור זה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק חנוכת הנשיאים והמנורה פרשת בהעלותך נפתחת בציווי לאהרון בנוגע להדלקת נרות המנורה. פרשה קצרה זאת מעלה כמה שאלות יסוד. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק עליה 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק בחירת שבט לוי 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק השלמת המחנה בין השלמת מינוי הלויים לבין חנוכת המשכן מופיעות ארבע פרשיות הלכתיות. בשיעור זה ברצוני לנסות להבין מהו מקומן בסדר הפרשה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק בלעם ובלק 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת פינחס 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק משה ומדין 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק תקווה ותבוסה: תחינתו של משה 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת עקב 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת כי תבוא 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת נצבים 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק שירה ותוכחה 01- פרשת השבוע

עמודים