הרב מרדכי ברויאר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מרדכי ברויאר עקידת יצחק ובחירת ירושלים שתי פעמים נזכרה ירושלים בתורה. שתיהן בתורה. שתיהן בספר בראשית; בשתיהן אברהם אבינו הוא במרכז המאורע, והוא, כביכול, החפץ בירושלים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)