הרב אביעד ברטוב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב ביראה; על השימוש במתודות מדעיות בלימוד תורה שיעור זה יעסוק במידה `ביראה`, ויתמקד בשאלת השימוש של מדעי היהדות בלימוד תורה. נציג כמה גישות לשאלה זו, בין היתר את גישתו של הרב קוק. לאחר מכן נצביע על המתיחות שבין עולם המחקר לבין בית המדרש, ועל היתרונות שברכישת 'חכמה כללית' לבן תורה. בסוף השיעור נדגיש את החשיבות של הקדמת היראה לחכמה. קנייני תורה