הרב יצחק ברנד
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק ברנד פרשת שלח פרשיות המצוות שבאות אחרי חטא המרגלים מציעות תיקון לקילקולי החטא. פרשיות נסכים וחלה הן תיקון לדיבת הארץ ופרשת קרבנות עבו`ז באה לתקן את הכפירה ביכולת ה'.