הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי פתיחה לזמן אלול תשעא (שיחה)
הרב ברוך גיגי גט שחרור בתור הקנאה או סיום הגרות (שיחה)
הרב ברוך גיגי שיחת פתיחה לזמן קיץ (שיחה)
הרב ברוך גיגי שיחת יום העצמאות (שיחה)
הרב ברוך גיגי שיחת פתיחה לזמן אלול (שיחה)
הרב ברוך גיגי מקומה של השבת בישיבה (שיחה)
הרב ברוך גיגי חיים- מה הגדרת חיים (שיחה)
הרב ברוך גיגי שיחה ליום ירושלים (שיחה)
הרב ברוך גיגי שכחת יעלה ויבוא בליל ראש חודש (שיחה)
הרב ברוך גיגי מוסר טבעי והארץ נתן לבני אדם על תורת הרב עמיטל
הרב ברוך גיגי דרכי הנהגת הקהילה כגורם פסיקתי ימי עיון מנהיגות רבנית
הרב ברוך גיגי אחריות של לומד תורה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי ה שבתוכנו יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חובת האהבה בעבודת ה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חובת עבד ה ללמד תורה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מצות תפילין ומיקומה בקריאת שמע יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי כתר תורה מולה כתרה של כהונה ומלכות יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי זכירת יציאת מצרים יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי זכור ושמור בדיבור אחד יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי זכור ושמור-המשך יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קדושת השבת יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קידוש בשבת יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קדושת הקידוש יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חישוב השנה וחודשיה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חישוב החודש מול ראייתו יסודות בעבודת ה'

עמודים