הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי התורה והמצווה אשר כתבתי שיעורים על המשך חכמה עם הרב ברוך גיגי
הרב ברוך גיגי משכן אינו דוחה שבת שיעורים על המשך חכמה עם הרב ברוך גיגי
הרב ברוך גיגי קדושת הארץ שיעורים על המשך חכמה עם הרב ברוך גיגי
הרב ברוך גיגי קרבן פסח - קרבן הברית שיעורים על המשך חכמה עם הרב ברוך גיגי
הרב ברוך גיגי מהות הנזיר שיעורים על המשך חכמה עם הרב ברוך גיגי
הרב ברוך גיגי והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו תוכנית מחשבה
הרב ברוך גיגי עיון בתשובת הרב קוק תוכנית מחשבה
הרב ברוך גיגי היחס לאגדות חזל תוכנית מחשבה
הרב ברוך גיגי על תשובה של אדם ששורשו רע תפילה - שיעור א
הרב ברוך גיגי הקדמה כללית
הרב ברוך גיגי בבורא התחלה
הרב ברוך גיגי בבורא חלק ג
הרב ברוך גיגי תכלית א
הרב ברוך גיגי תכלית המשך
הרב ברוך גיגי תכלית חלק ג
הרב ברוך גיגי תקיעת שופר
הרב ברוך גיגי תפילת חנה ומוסף של ראש השנה
הרב ברוך גיגי פסקה קכט - תשובה
הרב ברוך גיגי הקף קריאת שמע
הרב ברוך גיגי מוקד קריאת שמע
הרב ברוך גיגי ת'ת בק'ש והפס' הראשון מול האחרון
הרב ברוך גיגי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
הרב ברוך גיגי ואהבת את ה' אלוקיך
הרב ברוך גיגי ברכות קריאת שמע
הרב ברוך גיגי ברכות קריאת שמע

עמודים