הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי אני ישנה וליבי ער
הרב ברוך גיגי קול דודי ד'ופק
הרב ברוך גיגי ישגה באהבתו תמיד
הרב ברוך גיגי עבודת ה' בתורה
הרב ברוך גיגי משה קיבל תורה מסיני
הרב ברוך גיגי כתר מלכות
הרב ברוך גיגי תיווך בין ה' לישראל
הרב ברוך גיגי עולם המצוות
הרב ברוך גיגי ציצית
הרב ברוך גיגי עבודת ה'
הרב ברוך גיגי תפילה מתמדת
הרב ברוך גיגי תפילה כתלות בה'
הרב ברוך גיגי נוסח התפילה
הרב ברוך גיגי שיחת פתיחה זמן אלול
הרב ברוך גיגי פאנל בנושא תרומת ישיבות ההסדר לחברה הישראלית
הרב ברוך גיגי השמיטה והתודעה ההלכתית
הרב ברוך גיגי שיחה ליום העצמאות
הרב ברוך גיגי חובת ההצלה בהיקלעות למצב סכנה
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 10, ישב אדם ולא עשה מצווה
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 14, פסקת טז דבר מצוה שעושהו מפני הספק, חל עליו קדושת ה' יתברך בודאי, דוגמת יו"ט שני.
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 15, לט: הדרכות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 17, אות מ'
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 18, אות מ' המשך
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 19, עיקר התשובה הוא לשוב אל ה'
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 20, מידה כנגד מידה, אות מב'

עמודים