הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי פתיחה לזמן אלול תשעא (שיחה)
הרב ברוך גיגי גט שחרור בתור הקנאה או סיום הגרות (שיחה)
הרב ברוך גיגי שיחת פתיחה לזמן קיץ (שיחה)
הרב ברוך גיגי שיחת יום העצמאות (שיחה)
הרב ברוך גיגי שיחת פתיחה לזמן אלול (שיחה)
הרב ברוך גיגי מקומה של השבת בישיבה (שיחה)
הרב ברוך גיגי חיים- מה הגדרת חיים (שיחה)
הרב ברוך גיגי שיחה ליום ירושלים (שיחה)
הרב ברוך גיגי שכחת יעלה ויבוא בליל ראש חודש (שיחה)
הרב ברוך גיגי קניין דברים בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי מרא קמא בחזקת ג' שנים בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי נישאת לעד כאשר היא טוענת ברי לי בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי דידי חטפי בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי לשון הרע בפני שלושה בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי בין ישראל לעמים בירושה בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי ירושת הארץ בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי הרשאה בספק ירושה בבכור ובפשוט בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי ירושה אין לה הפסק בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי כן בנות צלפחד דוברות בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי שיעור פתיחה- ירושה ונחלה – בין ישראל לעמים
הרב ברוך גיגי יחלוקו - ב. כאשר שני אנשים טוענים שתי טענות סותרות, ואין לבית הדין סיבה להעדיף טענה אחת על חברתה, נשאלת השאלה כיצד ראוי לפסוק: האם להעדיף את הפתרון ההוגן - חלוקת החפץ בין שני האנשים, או להעדיף את הפתרון שעשוי לקלוע לאמת - "כל דאלים גבר". גמרא בבא מציעא
הרב ברוך גיגי תפיסה בספקות מסקנת הסוגיה, על פי רוב הראשונים היא, שהדין במקרה של כהן שתפס ספק בכור הוא, שמוציאים אותו ממנו. גמרא בבא מציעא
הרב ברוך גיגי פדיון מעשר שני 2 גמרא בבא מציעא
הרב ברוך גיגי יסודות קריאת שמע ומהותה גמרא ברכות
הרב ברוך גיגי יג: - המכשיר בה, מכשיר בבִתה האם חזקת כשרות של אישה יכולה להיות משמעותית גם לבתה? הסוגייה עוסקת בשאלה זו, ומעלה את השאלה העקרונית יותר: האם חזקתו של אדם אחד יכולה להועיל לאדם אחר? גמרא כתובות

עמודים