הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון - חלק י"א המשך הדיון במחלוקת הראשונים והערוך בשיעור הקודם עסקנו בסוגיות אשר עלו בדיון בין הערוך לשאר הראשונים. בשיעור זה נמשיך במגמה זו. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון - חלק י"ב, המשך הדיון במחלוקת הראשונים והערוך בשיעורים הקודמים דנו בסוגיות השונות שסביבם נסובה מחלוקת הערוך ושאר הראשונים. בשיעור זה נמשיך באותה המגמה ונעיין בשתי סוגיות: שבת קיא ע"א - מסוכרייא דנזייתא, ושבת קז ע"ב - מפיס מורסא. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון – חלק י"ג שיטת הרמב"ם בפסיק רישיה הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון – חלק י"ד, המשך הדיון בשיטת הרמב"ם בפסיק רישיה בשיעור זה נמשיך את הדיון בשיטת הרמב"ם בפסיק רישיה, ונדון בשתי סוגיות - 'התולש עולשין', שבת קג ע"א, וחתיית גחלים בשבת, כריתות כ ע"א. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון - חלק ט"ו, קרוב לפסיק רישיה בשיעור זה הרב בוחן מקרים בהם אמנם אין כאן מציאות המוגדרת כדבר שאין מתכוון, אך עדיין אין היא מגיעה לרמת וודאות של פסיק רישיה. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מוסר טבעי והארץ נתן לבני אדם על תורת הרב עמיטל
הרב ברוך גיגי ראש השנה ותפילת חנה ימי עיון
הרב ברוך גיגי דרכי הנהגת הקהילה כגורם פסיקתי ימי עיון מנהיגות רבנית
הרב ברוך גיגי אחריות של לומד תורה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי ה שבתוכנו יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חובת האהבה בעבודת ה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חובת עבד ה ללמד תורה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מצות תפילין ומיקומה בקריאת שמע יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי כתר תורה מולה כתרה של כהונה ומלכות יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי זכירת יציאת מצרים יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי זכור ושמור בדיבור אחד יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי זכור ושמור-המשך יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קדושת השבת יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קידוש בשבת יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קדושת הקידוש יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חישוב השנה וחודשיה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חישוב החודש מול ראייתו יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קידוש החודש עפ הרמבם-2 יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי איפיונה ומקורה של קדושת ראש חודש יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קדושת ראש חודש בתפילה- סיכום יסודות בעבודת ה'

עמודים