הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי התחברות ומחלוקת-קפו צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי מהי דעת-המשך קפו צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי המשך אות קפו צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי רסיסי לילה-על פורים צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי לג בעומר צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי פתיחה- חיפזון וברכות לראש צדיק צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי עול מלכות שמיים לפני ודאות צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי שויתי לה לנגדי תמיד צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי הכנות לקראת עול מלכות שמיים צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי עול מלכות שמיים לפי ארוחות היום צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי היחס בין תפילה לקריאת שמע צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי שני שלבים בתשובה והקשר לקריאת שמע צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי שתי מערכות הקיימות בעולם צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי זמן אכילה רוחנית ואמונה שצריכה לסעד אותנו בלילות צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי עננים באור יום צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי הרחבת גדרי הקדושה של מצוות צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי הדרכות בעבודת ה צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי חטא בתור רצון ה צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי משנת התשובה של הרמבם צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי אנכי בהבנה הפנימית צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי כניסה וסעודת ה' בחפזון וברכות כידיעת ה' (א וב) צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי עמ''ש ביום ובלילה צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי הכנה לתפילה צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי אות א צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי אות ב צדקת הצדיק

עמודים