הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי אות ד צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי אות ג צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 01 אנו פותחים סדרה חדשה של שיעורים! נלמד יחד את ספרו של רבינו צדוק הכהן מלובלין: צדקת הצדיק צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 3 - אות ג' צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 2 -ברכות לראש צדיק צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 4, מצווה ראשונה שנתחייב האדם כשנעשה יג שנה צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 6, אות ה' המשך צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 5, מצווה ראשונה שנתחייב האדם כשנעשה יג שנה - אות ד המשך, אות ה חלק א צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 7, קבלת עול מלכות שמים שלמה צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 9, תפילת ערבית רשות צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 8, קבלת עול מלכות שמים שלמה, המשך צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 11, לימודו המקרא שצווה השם צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 13, בתשובה יש שני עניינים צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 12, לימודו המקרא שצווה השם, המשך צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 16, אות לט' המשך צדקת הצדיק 16, אות לט' המשך צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי במיעוט שחוק שיעור זה יעסוק במידה `במיעוט שחוק`, ויעסוק  במתח שבין שמחה של מצווה לבין שחוק של קלות ראש. קנייני תורה
הרב ברוך גיגי הקדמה קש"ת - הלכות ברכות
הרב ברוך גיגי ברכות הנהנין קש"ת - הלכות ברכות
הרב ברוך גיגי ברכות התורה קש"ת - הלכות ברכות
הרב ברוך גיגי ברכות התורה (ב) קש"ת - הלכות ברכות
הרב ברוך גיגי מיצי פירות קש"ת - הלכות ברכות
הרב ברוך גיגי ריבות השוקולדים קש"ת - הלכות ברכות
הרב ברוך גיגי פת הבאה בכיסנין קש"ת - הלכות ברכות
הרב ברוך גיגי פת הבאה בכיסנין (ב) קש"ת - הלכות ברכות
הרב ברוך גיגי קביעת סעודה בפת הבאה בכיסנין קש"ת - הלכות ברכות

עמודים