הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין פרקים יז עד יט תוכנית תנך