הרב ראובן טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ראובן טרגין בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים - מעמד בני ישראל בסיפור יציאת מצרים גאולת עם ישראל ממצרים מתחייבת מצד הצדק והמוסר האנושיים, אך גם מצד הברית שכרת הקב`ה עם עם ישראל. כיצד שני הפנים האלו באים לידי ביטוי בפרשת שמות?
הרב ראובן טרגין בעלותם של אדם ואלוקיו מה פשר מיקומן של פרשיות בהר ובחוקותי? מה מייחד את העניינים הנידונים בהן? המאמר טוען, שפרשיות אלו עוסקות בעניינים המדגישים את ההגבלה של בעלות ה' על בעלות האדם.
הרב ראובן טרגין המשכן והכהנים - הנצחה אנושית של מעמד אלוקי ישנן נקודות דמיון רבות בין בניית המשכן לבין בריאת העולם. מהי משמעותה של השוואה זו?
הרב ראובן טרגין מה' יצא הדבר בתוך מסגרת הסיפור העוסק ביציאת יעקב מארץ כנען ובחזרתו אליה, מספרת התורה על גלותו של יעקב. מטרת המאמר היא להבליט את הקשרים שבין הסיפורים השונים שבמסגרת. הבנת קשרים אלו מאפשרת לגלות את המסר של הסיפור כולו.
הרב ראובן טרגין קדושים תהיו - `רוב גופי תורה תלויים בה` מה ההבדל בין עונש הכרת לבין עונש המיתה בידי שמיים? המאמר דן בשיטות הראשונים השונות העוסקות בשאלה זו.