יעקב יוטקוביץ'
מרצה כותרת תקציר סידרה
יעקב יוטקוביץ' קריאת שמע שלא בזמנה
יעקב יוטקוביץ' הפקר פירות שביעית וחיובם בתרומות ומעשרות המאמר מתחיל במחלוקת המבי"ט והבית יוסף על מנגנון הפקר פירות שביעית, ומכאן מלבן גם את אופי פטור הפירות מהפרשת תרומות ומעשרות.