ד"ר יהונתן יעקבס
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר יהונתן יעקבס נדרו של יפתח