הרב מנחם ליבטאג

בוגר שנת 77, ניהל את תכנית חו"ל בישיבת הר עציון למשך למעלה מעשור לאחר שסיים את לימודיו בישיבת הסדר וב"מכון לב", המכון הגבוה לטכנולוגיה. שיעורי התנ"ך שמעביר הרב בישיבה מדגישים נושאים ומבנים בתנ"ך ופותחים לתלמידים מימד נוסף בתוך הטקסט, תוך כדי העברת הערכה עמוקה לערכי התורה. הרב ליבטאג היה דמות תורמת ומשפיעה ביצירת בית המדרש הוירטואלי של הישיבה שכיום שיעוריו מגיעים לעשרות אלפי קוראים ברחבי העולם. הוא הקים את מרכז ללימוד התנ"ך - תכנית מקיפה ללימודי תנ"ך באינטרנט וממשיך ללמד גם במדרשת לינדנבאום ובישיבת שעלבים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מנחם ליבטאג פרשת בראשית - תיאור בריאת העולם הבריאה מתוארת במקרא בשתי צורות, אשר - במידת מה - סותרות זו את זו. האם יש פה סיפור אחד או שניים? מה המשמעות של הסיפור הכפול? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת נח - פרשיות התולדות פרשיות התולדות השונות מחלקות את חומש בראשית לכמה חלקים. חלוקה זו מלמדת אותנו על עיקר המשמעות של חומש בראשית: הבחירה באברהם ובזרעו. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת לך-לך - הבטחת הזרע והארץ ארבע פעמים חוזר הקב`ה ומבטיח לאברהם את הבטחת הזרע והארץ. מדוע עשה זאת הקב`ה מספר כה רב של פעמים? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת וירא 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת חיי-שרה - תולדות אברהם מדוע מתעקש אברהם לקחת אישה ליצחק דווקא מצאצאי תרח? מדוע לא מפורטים בתורה `תולדות אברהם`? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת תולדות - ברכת יצחק האם התכוון יצחק שהבחירה תעבור לעשיו? נראה, שיצחק קיווה ששני בניו יהיו ההתחלה של עם ישראל, ולכן ייעד לכל אחד תפקיד אחר. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ויצא - נדרו של יעקב יש להניח, שאם ה' הבטיח משהו - הוא יקיים. מדוע, אם כן, נשבע יעקב אבינו לעבוד את ה' רק אם יקיים ה' את הבטחתו? יתירה מזו: מדוע בכלל נודר יעקב נדר בעקבות ההבטחה שקיבל? במאמר זה נבחן את התגלות ה' ליעקב וננסה לענות על שאלות אלו. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת וישלח - שינוי שמו של יעקב שינוי שמו של יעקב הוא שינוי משמעותי יותר מאשר השינוי מ'אברם' ל'אברהם'. מהי המשמעות העמוקה של שינוי זה? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת וישב - מכירת יוסף מי באמת מכר את יוסף - האחים או המדיינים? מה הייתה תוכניתו של ראובן? המאמר עוסק בשאלות אלו ובעוד שאלות העולות מפרשת מכירת יוסף. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת מקץ - התנהגותו של יוסף במצרים 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ויגש - ירידת יעקב ובניו למצרים האם תכנן יעקב ביקור קצר במצרים, או שתכנן להשתקע שם? מדוע תכנן כך? מה המשמעות של תפילתו בבאר שבע? מדוע הקריב שם זבחים? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ויחי - ברכות יעקב לבניו מהו מעמדו המיוחד של יוסף ושל שני בניו? האם מעמד זה זהה ל'בחירה', או שמא הוא מעמד מסוג אחר? האם כוונת יעקב בברכותיו הייתה לברך בלבד, או שמא היו לו גם כוונות נוספות? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת שמות - דרישת משה מפרעה לפי פשט הכתוב, וכך גם טוענים חלק מהמפרשים, משה לא מדבר אף פעם על יציאה מוחלטת של עם ישראל, אלא רק על שהות של שלושה ימים במדבר. מדוע? האם הקב`ה לא יכול להוציא את עם ישראל בלי ה'רמאות' הזו? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג מבוא לספר שמות מהו הציר המרכזי של ספר שמות? המאמר עוסק בשאלה זו, וטוען כי הנושא המרכזי של הספר הוא קיום ההבטחה שניתנה לאבות. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת וארא - גאולת ישראל פשטי הכתובים מורים, לכאורה, שגאולת ישראל ממצרים לא הייתה תלויה במעשיהם של ישראל. האם כך הוא הדבר? מעיון מדוקדק בפרשה, עולה שהמצב הוא שונה לחלוטין, ובני ישראל נדרשים לחזור בתשובה. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת בא 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת בשלח - המלחמה בעמלק מה כל כך נורא במעשיו של עמלק? המאמר מתמודד עם שאלה זו, ומסביר שתלאותיהם של בני ישראל בין יציאת מצרים לבין מתן תורה הם אירועים חינוכיים, שבהם הקב`ה מחנך את עם ישראל שלא להרגיש תלות במצרים. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת יתרו - מעמד הר סיני בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות הסדר בתורה באופן כללי. בחלקו השני, מתעסק המאמר באי-הבהירות המופיעה במעמד הר סיני: האם הקב`ה נגלה ממש לבני ישראל, או רק נתגלה אליהם בענן? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת משפטים - נעשה ונשמע מתי אמרו בני ישראל `נעשה ונשמע`, במתן תורה או לאחריו? מה המשמעות של המצוות המוזכרות בפרשת משפטים, והמפסיקות את הרצף הסיפורי? האם יש מבנה וסדר הגיוניים לכל המצוות שבפרשתנו? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת תרומה - המשכן מול חטא העגל נחלקו רש`י והרמב`ן האם הציווי על המשכן הוא תוצאה של חטא העגל או לא, והאם `אין מוקדם ומאוחר בתורה` או שיש . האם מחלוקת זו משליכה גם על השאלה אם הציווי על המשכן הוא `לכתחילה` או `בדיעבד`? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת תצוה - מזבח הקטורת נראה שבניית מזבח הקטורת הוצאה מפרשת תרומה והועברה לסוף פרשת תצוה, לאחר הציווי על עשיית הבגדים. מדוע? מה עובדה זו מלמדת על תפקידו של מזבח הקטורת? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת כי-תשא - חטא העגל 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ויקהל - 'ויקהל' מול 'תרומה' 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת פקודי - השראת השכינה במשכן נימה מרירה במקצת מלווה את סיומו של ספר שמות: למרות חזרת השכינה, משה רבנו אינו יכול להיכנס למשכן. האם משהו איננו כשורה? האם משה אינו ראוי לכך? על מנת לענות על שאלה זו, בוחן המאמר הקבלה טקסטואלית בין פרשת פקודי לבין פרשת משפטים, אשר תסייע בהבנת הקשר התוכני שבין ספר שמות, ספר ויקרא וספר במדבר. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ויקרא - הקרבן הקרבת הקרבנות איננה טקס טכני בלבד, אלא מקדמת את המטרה המרכזית של המשכן. המאמר עוסק בנקודה זו על פי מבנה פרשת ויקרא. 01- פרשת השבוע

עמודים