הרב יעקב מדן

הרב יעקב מדן למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשכ"ח הצטרף למחזור הראשון של ישיבת הר עציון. הוא שירת בצה"ל במסגרת ה"הסדר" בנח"ל מוצנח, ולאחר מכן חזר לישיבה, והחל לשמש בה כר"מ. הוא הוסמך לרבנות בישיבת הר עציון, וכן סיים תואר B.Ed במכללה שבבית וגן ותואר M.A בטורו-קולג'. בשנת תש"ס היה הרב מדן חבר הנהלת בית הספר לגיור של ועדת נאמן, וכן החל לעסוק, ביחד עם פרופ' רות גביזון, בכתיבת אמנה מחודשת ליחסים שבין דתיים וחילוניים ואף זכה עליה בפרס "אבי-חי". כיום משמש הרב מדן כר"מ של בני שיעור ד' בישיבת הר עציון, מלמד תנ"ך ומחשבה בישיבה, ובמכללת הרצוג להכשרת מורים. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב ברוך גיגי שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן במיעוט שינה קנייני תורה
הרב יעקב מדן וירד אברם מצרימה מדוע אברם יורד מצרימה? מדוע הוא מוכן לוותר על שרה? האם יש הגיון מאחורי הפעולות הללו? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן בית אל נעמוד על מקומה של בית אל ביחס לירושלים, בעקבות חלום יעקב, וננסה להבין מדוע 'נעלמה' בית אל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן מי ימלל גבורות ה' על קנאותו של מתתיהו הוסיף בנו יהודה המקבי קומה נוספת שאותה אנו מציינים בחנוכה ובה נעסוק. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן אחוזת קבר למצוות הקבורה אין מקור ברור, אך חשיבותה גדולה כפי שעולה מעונש הכרת ומקבורת יעקב שבפרשה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן מצות האמונה בעקבות הדיבר הראשון, מנו הראשונים את האמונה כמצוה עצמאית. הכיצד? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן יום תל חי ופורים על הקשר בין טרומפלדור ותל חי לנס הפורים והגאולה בבית שני. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן החמה והלבנה ומניין הזמן הלוח העברי אינו 'ירחי' או 'שמשי' בלבד אלא משולב: מדוע? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן על משמעותו של המצורע בזמן הזה על חובת הזהירות מפגיעה בזולת: בעקבות דינו של המצורע. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן על קורבן היולדת והימים הלאומיים על המעבר מימי הזיכרון ליום העצמאות, ועל הקשר לקורבן יולדת. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן נדודים וגאולה היחס בין מסעות בני ישראל במדבר לבין הכניסה לארץ משתקף במעבר מסוכות לשמחת תורה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן אדם, חווה ו...הנחש המדרש מדבר על כך שהנחש הקדמוני היה בצורת אדם, ובעל תכונות כשל אדם, אך ללא צלם אלוקים. בעילת חוה הביאה להולדת קין, אשר היה הרוצח הראשון ולזרע של אנשים `מזוהמים`. רק במבול נעלמים `בני האלוקים` ונותרים בני האדם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן קניין מערת המכפלה ומשמעותו הלאומית קניין מערת המכפלה מתואר בפירוט לא רק בפרשתנו, כי אם במקומות נוספים בספר בראשית. פירוט נרחב זה מדגיש את החריגות של מעשה זה, קניין קרקע ע"י רועה צאן, ומדגיש את ייחודה של תחילת ההיאחזות בארץ. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן עתה ידעתי כי גדול ה' מדוע יתרו רצה להתקרב לעם ישראל? שתי תשובות במדרש פורשות לפנינו שתי תפיסות עולם שונות ביחס להנהגה והשפעה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן הוכח תוכיח את עמיתך כיצד יש להוכיח מי שאינו מעוניין לשמוע? האם אנחנו יודעים להוכיח? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן עבד שמכרו רבו, כלום יש לזה על זה כלום? פרשת המקושש משקפת תגובה לעונש על החטא המרגלים, ופרשת ציצית מגיבה על תגובה זו. ה' לא נטש את עמו, והולך עמו בכל אשר ילך. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן וַיַּהֲפֹךְ ה' אֱ-לֹהֶיךָ לְּךָ אֶת הַקְּלָלָה לִבְרָכָה שונה היא פרשת בלעם משאר פרשות שבתורה - השוואה שערכה הגמרא בין בלעם, איוב ומשה מלמדת אותנו על הפער בין שלושתם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן אלה מסעי בני ישראל מסעות בני ישראל לא היו תמיד פשוטים ושלווים. היו בהם עליות ומורדות, ואחד ממטרות המסע המשותף הוא להפוך את ארץ ישראל ליעד לאומי משותף לכלל האומה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה מצוות הבאת בכורים יחד עם מצוות מקרא בכורים מלמדות אותנו להודות לה' על אשר נתן לנו. ההודאה, שנעשית בסיכום השנה החקלאית שחלפה, מתאימה לחשבון הנפש שאנו בערב ראש השנה, החל בסמוך לקריאת פרשה זו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת האזינו - התשובה בפרשת 'האזינו' בשיחה זו הרב מנתח את התשובה הייחודית של פרשת האזינו. הרב מתחיל בסיפור על רבי חנינא בן תרדיון ועל הבנתו העמוקה של המעשה הנדרש ממנו ביחס לזמן ולמקום. מנקודה זו צועד הרב לעבר פסוקי התשובה בפרשת האזינו ומבקש להסביר את משמעותם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן איש גֹּדֵר גָּדֵר ועמד בפרץ חז"ל מבקרים את נח על כך שלא דאג לאנשי דורו, ולאור דברים אלו קשה להבין כיצד נח מצא חן בעיניו של ה'. הרב מדן מסביר מהי לקיחת אחריות ובמה היא שונה מבקשת רחמים גרידא, ובכך מאיר את ההבדל בין דמותו של נח לאלו של אברהם ומשה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן ואל משפחתי הדרישה היחידה של אברהם מאליעזר ביחס לבחירת אשתו של יצחק נוגעת למשפחתה. הרב יעקב מדן טוען שמאז ועד היום ערך המשפחה הינו אחד מן הערכים המרכזיים בחיים היהודיים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן בין עשיו לדוד ידועים לכולנו מדרשי חז"ל בדבר אופיו השלילי של עשו. הרב מדן מסביר כיצד לדעתו אישיותו של עשיו התעצבה, לנוכח החיים בבית יצחק. מתוך ההשוואה לדוד, עוסק הרב מדן ביחס בין כוח לתביעת צדק. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן חטאם של האבות ותשובתם של השבטים בתחילה קיים עולם ובו ישנו צדיק אחד ואליו מתגלה הקב`ה. מדור השבטים התגלות ה' נעשית לכלל ישראל על אף שאינם תמיד צדיקים מתוך מעבר לעם ובו חטא-תשובה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן התערות בחברה הכללית לאור פעילותו של יוסף אנו עומדים ימים ספורים לאחר ימי החנוכה, אשר מדגישים את הצורך להיזהר מהשפעות זרות – עוד זמן קצר ילכו חלילה צעירים רבים לחגוג את בוא השנה החדשה, את הסילבסטר. עלינו להיות מודעים לפער בין שתי הקיצוניות האלה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים