הרב יעקב מדן

הרב יעקב מדן למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשכ"ח הצטרף למחזור הראשון של ישיבת הר עציון. הוא שירת בצה"ל במסגרת ה"הסדר" בנח"ל מוצנח, ולאחר מכן חזר לישיבה, והחל לשמש בה כר"מ. הוא הוסמך לרבנות בישיבת הר עציון, וכן סיים תואר B.Ed במכללה שבבית וגן ותואר M.A בטורו-קולג'. בשנת תש"ס היה הרב מדן חבר הנהלת בית הספר לגיור של ועדת נאמן, וכן החל לעסוק, ביחד עם פרופ' רות גביזון, בכתיבת אמנה מחודשת ליחסים שבין דתיים וחילוניים ואף זכה עליה בפרס "אבי-חי". כיום משמש הרב מדן כר"מ של בני שיעור ד' בישיבת הר עציון, מלמד תנ"ך ומחשבה בישיבה, ובמכללת הרצוג להכשרת מורים. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב ברוך גיגי שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן ט`ו בשבט - השקד לארבעים שנות הנדודים במדבר היו מטרות רבות, ואחת מהן - גיבוש עם העבדים שיצא ממצרים לעם הנושא את דגל השוויון, המשפט והצדק החברתי. מוקד שינוי זה מצוי בפרשתנו: במצוות הדינים, השבת (מלאכת ההוצאה מרשות לרשות) וכיבוד אב ואם (בן סורר ומורה) שניתנו לישראל במרה, ובציווי על החלוקה הצודקת של המן ושל השליו. כאשר עם ישראל נטש את המשפט והצדק וביקש ברפידים מים ללא גבולות - הגיע עמלק ונלחם בו. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן תפילה לכיוון ירושלים יש לכוון בהשתחוויות עד כמה שניתן כלפי ירושלים. ולכו"ע יכוון ליבו כלפי ירושלים וכלפי בית המקדש, כשם שעשה דניאל בתפילתו. נושאים בהלכה
הרב יעקב מדן תשובה ישנה גישה הרואה בחזרה בתשובה התנערות מחטא כך שהוא אינו קיים יותר ואינו חלק מהאדם. ישנה גישה אחרת שאינה מקבלת את העלמות ומחיקת החטא. התשובה היא התעלות מעל. היא התקדמות ביחס למקום שהיה קיים באדם. ולכן בעת הווודיוי צריך לחשוב על מה אנו מתוודים מעבר לרשימה הכתובה בסידור. כשסופו של דבר מטרת עשרת ימי תשובה אינה רק ההתרחקות מהחטא- אלא ההתקרבות להקב`ה. שיחות מועדים
הרב יעקב מדן על התשובה ימי התשובה נקבעו לתחילת השנה. התשובה היא תשובה לקראת ולא תשובה מהעבר בלבד. עיקרה אינו בריחה מן החטא (עם כל חשיבותה) אלא תשובה אל ה'. אנו פותחים את השנה החדשה באמירה לקב"ה כמה חשוב לנו לשוב אליו, להיות קרובים אליו, ללא המחיצה של ”עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין א–לוהיכם”. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן מלכויות, זכרונות ושופרות דרך ההבדל בין פרקי בריאת העולם, המציבים תפיסה הפוכה ביחס בין האדם לא-להיו, ניגש הרב מדן להתייחס לברכת מלכויות, זכרונות ושופרות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן בנה ביתך מדוע כוללת המזוזה רק את המחצית האחרונה של התפילין, פרשיות התכלית? מדוע אין בה הזכרת יציאת מצרים? מה טיבה של שמירת הדלתות של המזוזה? המשלימה של מצוות המזוזה לדורות, היא מצוות המזוזה של מצרים - דם הפסח. היא עוסקת ביציאת מצרים, בדיוק כמו שהחצי הראשון של פרשיות התפילין, עוסקות ביציאת מצרים. כמו שדם הפסח שמר על ישראל מכניסת מלאך המוות להכות בהם במכת בכורות, כך המזוזה שומרת על בתי ישראל כיום מכניסת טומאות שסותרות את הטהרה השוכנת בהם. מקבילתו של דם הפסח היא ברית המילה - שתיהן מדמדות כאות המונע יציאה החוצה כאשר לא צריך. במה באה לידי ביטוי החירות של האדם? איך כל זה קשור לאברהם אבינו?
הרב יעקב מדן בזכות נשים צדקניות
הרב יעקב מדן ארבעת הבנים מדוע חילקו חז`ל את ארבע הפרשיות הדנות במצוות `והגדת לבנך` לארבעה בנים שונים? ומדוע שינתה ההגדה את התשובה שנותנת התורה לבנים החכם והרשע? נראה, שארבעת הבנים מחולקים לשתי קבוצות: החכם והתם מחד, והרשע ושאינו יודע לשאול מאידך. החכם והתם שואלים על יסוד המצוות, ונענים בהסבר המצווה היסודית של `אנוכי ה' אלוקיך` ובאזהרה מפני העונש המגיע לעוברים על המצוות. הרשע מורד בברית שבין עם ישראל לבין הקב`ה, ושאינו יודע לשאול - נכנס אליה בבחינת `נעשה ונשמע`.
הרב יעקב מדן משמעות כפולה בספירת העומר
הרב יעקב מדן התיקון שבתשובה התורה מבדילה בהתיחסותה לאונס של אישה פנויה ואישה נשואה. ניתן ללמוד מכך על ההבדל שבין עבירות שבין אדם לחבירו לבין עבירות שבין אדם למקום. עבירות שבין אדם למקום אינן ניתנות לשינוי אלא רק לתשובה. לעומתן, עבירות שבין אדם לחבירו ניתן לתקן על ידי קבלת אחריות על המעשה ועשיית פעולת תיקון.
הרב יעקב מדן מה לקהלת בחג הסוכות? למרות שחג הסוכות הוא זמן של שמחה, יש להסתייג משמחה ללא גבולות, ובא זכרון הכתוב בקהלת להגבילּה.
הרב יעקב מדן גיור 'אפור' במקרא ובדורנו גיור נשים במקרא ובדורנו: רות מול בת פרעה. רות ומצוות ואהבת לרעך כמוך שהתורה תלויה בה. שתי האפשרויות ללמוד במגילת רות מכוח הסוגיה ביבמות.
הרב יעקב מדן אם היה איוב, ומתי "איוב – בין חושך לאור" הוא מסע סוחף אל המערבולות והגלים שפגש מחבר הספר הרב יעקב מדן במהלך עשרות שנות הוראת התנ"ך. הוא מביט לתוך עולמו של איוב בעיון המשלב את ספרות חז"ל עם עיוני מקרא שהתחדשו בדורנו, תוך שהוא מסתמך עם הריאליה המקראית. הספר לא נמנע מלשוחח ישירות עם החברה הישראלית, שרבים בה יוכלו למצוא בספר דיונים הרלוונטיים לעולמם. פרק לטעימה.
הרב יעקב מדן ונתתי בכם רוח - וחייתם! חזון העצמות היבשות הוא משל לשתי המשמעויות של קיבוץ הגלויות: שיבת העם לארצו ואחדות כל שבטי ישראל. דרך פענוח המשמעות המקורית של הנבואה, מבאר הרב מדן את משמעותה.
הרב יעקב מדן הנרות הללו הקורא עומד ותמה על השאלה 'מאי חנוכה?' וכי לא שמע המקשן על חג זה? ועוד תימה על התשובה. שלא מצא התרצן לספר אלא על נס פך השמן, ולא על סיפורי התשועות והמלחמות, ולא הזכיר את חזרת מלכות ישראל למקומה 'למעלה ממאתיים שנה' (כלשון הרמב"ם חנוכה ג', א)...
הרב יעקב מדן סדרת "מגילת אסתר" בספוטיפיי (Spotify)