הרב יעקב מדן

הרב יעקב מדן למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשכ"ח הצטרף למחזור הראשון של ישיבת הר עציון. הוא שירת בצה"ל במסגרת ה"הסדר" בנח"ל מוצנח, ולאחר מכן חזר לישיבה, והחל לשמש בה כר"מ. הוא הוסמך לרבנות בישיבת הר עציון, וכן סיים תואר B.Ed במכללה שבבית וגן ותואר M.A בטורו-קולג'. בשנת תש"ס היה הרב מדן חבר הנהלת בית הספר לגיור של ועדת נאמן, וכן החל לעסוק, ביחד עם פרופ' רות גביזון, בכתיבת אמנה מחודשת ליחסים שבין דתיים וחילוניים ואף זכה עליה בפרס "אבי-חי". כיום משמש הרב מדן כר"מ של בני שיעור ד' בישיבת הר עציון, מלמד תנ"ך ומחשבה בישיבה, ובמכללת הרצוג להכשרת מורים. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב ברוך גיגי שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן פרשת תרומה - ענייני משכן למונחים המשמשים אותנו בדרך כלל לתיאור מבנה המשכן והמקדש יש גם משמעויות ספציפיות. ה`מקדש` הוא שמו של ארון העדות, ה`משכן` הוא יריעות המשכן, ו`האוהל` הן יריעות העיזים העליונות. הנחת יריעות העיזים מעל יריעות המשכן רומזת לדימוי המשכן לעם ישראל ולקב`ה, וליחסים ביניהם הרמוזים במגילת שיר השירים. המאמר מסתיים בביאור השאלה מדוע הרחיבה התורה כל כך לפרט את מידות המשכן והמקדש, ולא קיצרה בהן. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת בא - `החודש הזה לכם` התורה מצווה למנות את ימי השבוע לשבת, ואת החודשים והשנים ליציאת מצרים. כיום - אין אנו נוהגים כך, אלא מציינים את החודשים בשמות בבליים ופרסיים, ומונים את השנים לבריאת העולם. שמא הגיע הזמן להחזיר את החודשים ואת השנים למניין הראוי להם? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת זכור - עמלק שאלת המוסריות של מצו?ת מחיית עמלק מעסיקה רבות את הוגי היהדות. מדוע נצטווינו למחות את זכר עמלק, ומדוע הכריז הקב`ה מלחמה דווקא על עם זה? המאמר מנתח את פרשיות עמלק שבספרי שמות, במדבר ודברים, ומנסה לעמוד על אופיו על עמלק, על מגמותיו ועל טעם השנאה הנצחית כלפיו. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן מילות פרידה מילות פרדה ותודה 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן האם נענש משה בשל חטא המרגלים, ומדוע? מה היה החטא שבגללו נגזר על משה שלא להיכנס לארץ? האם היה זה חטא המרגלים, אולי חטא מי מריבה, ואולי אף אחד משניהם? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן בכייה לשעה ובכייה לדורות (חטא המרגלים) 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן שיעור לפרשת צו תש"פ שיעור שהופץ בקהילת אלון שבות בערב שבת קודש - שבת הגדול תש"פ 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן איכה אשא לבדי חוסר ידיעת סוד החיבור המושלם בין האלוקי לגשמי, הוא השורש של שאלות ה'איכה' בעולם... שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת פנחס - שני מנהיגים – שתי הנהגות בפרשתנו אנו עדים לעלייתם של שני מנהיגים גדולים חדשים השונים זה מזה מהותית, הן באופיים והן בדרך עלייתם להנהגה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן חטאו ועונשו של הנחש שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן על דו קיום אפשרי ועל בניין המקדש נעמוד על יחסי יצחק וישמעאל - החל מהחשש של שרה לגבי הקשר ביניהם, דרך התנהגותה של הגר, וכלה במדרש שהם קברו יחד את אברהם אבינו במערת המכפלה. נראה כיצד מערכת היחסים שלהם בערוב ימיהם יכולה ללמד אותנו כיצד לחיות בשקט בארץ גם בזמן הזה, תוך שאיפה לבניית בית המקדש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת תולדות - אהבה במקום קנאה בשיחה זו הרב מדן מתייחס למעשיו של עשיו ומצביע על הבעייתיות שבהם, לאור ניתוח יונתן והקשר שלו עם דוד. הרב מבדיל בין סוגי אהבה, ומסביר במה שונה אהבה שאינה תלויה בדבר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת לך לך - אברהם אבינו – בין ריה"ל לרמב"ם הרב מדן מציג מחלוקת דעות בשאלה מדוע נבחר אברהם, מחלוקת בין ריה"ל לרמב"ם, ומראה כיצד מדובר על הבדלי גישות עקרוניים הנוגעים לעיקרי אמונה נוספים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן תשובה דמותו של יצחק בהשוואה לאברהם ויעקב היא שקטה, פאסיבית. כיצד השפיע מעשה העקידה על נפשו של יצחק, ואיזה מסר מביא יצחק בכל זאת לעם ישראל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן פשר החלומות, כבוד ואחריות שאלת החלומות עוררה עניין רב לאורך הדורות, וייתכן שהיא עומדת ברקע המחלוקת שבין יוסף לאחיו. בסופו של דבר אחיו של יוסף אכן הגיעו אליו למצרים והשתחוו לו, אבל השלטון שלו התבטא באחריות שלו לדאוג לאחרים ולו רק לקבל מהם כבוד. המתח שמופיע בחלומות יוסף – בין ההבנה לאור רגשות האדם ובין המסר שהחלום מנסה להעביר, ובמקרה שלנו – בין האחריות לכבוד, מופיע במקומות נוספים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת וישב - על הקנאות בשיחה זו הרב מדן בוחן את גבולות הקנאות, מתוך השוואה בין תמר לאשת פוטיפר שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת תולדות - תשובה שונה היא דמותו של יצחק מדמותם של אברהם ויעקב בכמה מובנים. הרב יעקב מדן מצביע על ההבדלים הללו, ומנסה לדלות מתוכם את הדבר אותו אנו יכולים ללמוד מאישיותו של יצחק. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן אחריות אישית וגאולה מדוע בפרשת שמות עם ישראל מתבשר על פקידת ה' את עמו, קד ומשתחווה, ואילו בפרשתנו פתאום העם מסרב לשמוע? נביא את הסבר הרמב"ן, ולאחריו את רבי יהודה בן בתירה במדרש, ולאור זאת נסביר את התנהגות עם ישראל, ונשאל את עצמנו האם היינו עומדים בניסיון דומה. נחתום בחידוד ההבדל בין העבודה הזרה לעבודת ה'. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן "נעשה ונשמע" בעשיית האותות והניסים הקב"ה מתגלה כ'א-לוהים', מה שאנשי הקבלה מגדירים כ'בעל הכוחות כולם' – היכול לשדד מערכות טבע. הוא הפועל, הוא העושה, הוא ולא אחר. בהתגלות הדיבור, לעומת זאת, בא לידי ביטוי פן אחר – כזה הדורש השתתפות של השומע. ה' אינו מופיע כבעל הכוחות כולם, אלא כמזמין את הצד שכנגדו להשתתף אתו בברית. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת יתרו - עבדי ה' מה היה קורה לו פרעה היה נעתר לבקשת משה, ושולח את ישראל לעבוד את ה' לזמן קצוב בלבד? הרב מדן דן בשאלה זו, ונוגע בשאלות יסוד לגבי החירות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן אחריות אישית וגאולה בפרשתנו אנו נפגשים עם סירובם של בני ישראל לשמוע אל משה ואל אהרן 'מקוצר רוח ועבודה קשה', וזאת בניגוד לקבלה המוחלטת של דבריהם בפרשה הקודמת. הרב יעקב מדן מסביר מהו הגורם לפער זה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן עולם הקרבנות הרצון ליישם את עולם הקרבנות בזמן הזה מעלה תהיות מוסריות לגבי המצווה. נביא שלוש גישות להתמודדות עם שאלות אלה - דבריו המפורסמים של הרמב"ם, ועוד שתי נקודות משמעותיות במעשה ההקרבה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת ויקהל-פקודי - עם ישראל ולימוד התורה בין הפרושים לבייתוסים שררה מחלוקת בעניין השקלים - האם נועדו לקורבנות הציבור, כדעת הפרושים, או שמא קורבנות הציבור באו משל כל יחיד ויחיד. מתוך מחלוקת זו עוסק הרב מדן בשני פרמטרים בבית המקדש - היותו שייך לכלל ישראל, והיותו אמצעי ולא מטרה בפני עצמה, כדברי הנביאים בסוף ימי הבית הראשון. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן השמיטה – זכויות הפרט או חובותיו? שנת השמיטה היא שנה שבה הפרט נוטש את שדותיו ומקדיש עצמו לטובת הכלל. הצדק החברתי הקיים בתורה אינו זכות שמגיעה לכל אדם, אלא חובתו של כל אדם לחברה, ועל כן הן נאמרות בהר סיני כחלק מבניית העם איש אחד בלב אחד שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת אמור - הכהונה והאחריות הלאומית הרב יעקב מדן מנגיד בין השאילה באורים ותומים לבין פנייה לגורמים אחרים המגלים את העתיד. הרב טוען שהיחס ביניהם, בין נבואה לשאילה באוב, הוא היחס בין לקיחת אחריות לבין תפיסה הרואה את הגורל כדבר קבוע אשר אינו ניתן לשינוי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים