הרב יעקב מדן

הרב יעקב מדן למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשכ"ח הצטרף למחזור הראשון של ישיבת הר עציון. הוא שירת בצה"ל במסגרת ה"הסדר" בנח"ל מוצנח, ולאחר מכן חזר לישיבה, והחל לשמש בה כר"מ. הוא הוסמך לרבנות בישיבת הר עציון, וכן סיים תואר B.Ed במכללה שבבית וגן ותואר M.A בטורו-קולג'. בשנת תש"ס היה הרב מדן חבר הנהלת בית הספר לגיור של ועדת נאמן, וכן החל לעסוק, ביחד עם פרופ' רות גביזון, בכתיבת אמנה מחודשת ליחסים שבין דתיים וחילוניים ואף זכה עליה בפרס "אבי-חי". כיום משמש הרב מדן כר"מ של בני שיעור ד' בישיבת הר עציון, מלמד תנ"ך ומחשבה בישיבה, ובמכללת הרצוג להכשרת מורים. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב ברוך גיגי שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן הכהונה והאחריות הלאומית אנו מכירים שני סוגי שאלות כדי לדעת את העתיד: מותרות - בנבואה או באורים ותומים וכו', ואסורות - בעלת אוב וכו'. מתוך הסבר ההבדל ביניהן, ניגע בתפקיד הכהונה באופן כללי, ובאחריות שהם לוקחים על עם ישראל. מאחריות זו נלמד לחיינו אנו, בעיקר בזיקה להתחדשות ההלכה עם תקומת מדינת ישראל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן מה בין "מאכל בהמה" למתן תורה? תקופה זו של השנה החקלאית מאופיינת בקציר השעורים- שהם מאכל בהמה. כיצד זה קשור לשבועות? רק מי שמוכן לאכול בפשטות, ללא קישוטים, ואוכל לצורך קיומו, יכול להגיע ל`לחם הביכורים` של שבועות ממקום של טהרה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן ספר הברית והר סיני "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?" - זו השאלה המפורסמת שמביא רש"י. בדברינו ננסה לקשר בין מעמד הר סיני וכריתת הברית, לדיני השמיטה בפרט ולהתייחסויות שבין אדם לחברו בסוף חומש ויקרא בכלל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחת ראשי הישיבה לפרשת בהר - ירושלים המאחדת היחס לעולם הבא בתורה שבכתב שונה מזה שבתורה שבעל פה. לאור הבדל זה הרב מדן מצביע על השכר המתואר בפרשתנו, ועל היותו שכר כללי ולא פרטי. האיחוד הנדרש בכדי להיות ראויים לשכר זה, תמיד החל בירושלים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת 'שלח לך' - מחויבות לברית ללא תנאי בפרשתנו מסופר על חטאו של המקושש ועל עונשו. הרב מדן קושר את המוטיבציה שלו יחד עם זו של דתן ואבירם, מרד בה', לשם המרד. את הגורם למרד זה הרב מסביר בעזרת ההקשר של חטא המרגלים. לאחר שדור המדבר נענש שלא להיכנס לארץ בעקבות החטא, קמה תנועה שטענתה - אם אנו איננו מקבלים את הארץ, אין אנו מחוייבים במצוות. הרב מדן טוען שהברית נעשתה במדבר, והיא אינה תלויה בקבלת טובות הנאה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן חטא המרגלים ולקחיו נעבור על כמה הסברים לחטא המרגלים. נפתח ברש"י, וממנו נעבור לרבינו בחיי, העוסק ביחס שבין ביטחון להשתדלות. נסיים בשיטת הרמב"ן, ובגישת ההלכה מול גישת הנבואה למקרים שונים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן חוק או משפט - פרה אדומה ועבודת ה' לצד הגישה המקובלת, הרואה במצוות פרה אדומה 'חוק', מצווה אשר אין לה טעם המובן לנו, ואשר מבטאת עקרונות של הליכה תמימה אחר ה', מציג הרב יעקב מדן גישה נוספת, המנסה להבין את טעם ומהות המצווה, המנסה להתמודד עם המוות ע"י קידוש החיים. הרב מציג את שתי הגישות גם יחד, ולא טוען לעדיפות של אחת על פני חברתה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחת ראשי הישיבה לשבת שובה בשיחה זו הרב יעקב מדן מאפיין את מהות התשובה ונותן עצות והדרכות מעשיות לקראת קיום מצווה חשובה וקיומית זו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן פרשת שמיני - שגרה וחידוש שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן בעמק דותן נסיונות להצדיק את מעשה המכירה אינם מתיישבים עם הפסוקים, ואינם נותנים מענה. התמודדותו של ראובן בנסיונו להציל את יוסף מביא לנדבך נוסף בעתיד- בן שבטו, הושע אשר גם הוא מנסה להציל את ישראל- את שבט אפרים בנו של יוסף.
הרב יעקב מדן על שתי דרכים להתמודדות עם המציאות למה מציג יוסף את משפחתו לפרעה כמשפחה לא מוצלחת? למה הוא מנסה למנוע מהם להתברג בחברה ובהנהגה המצרית? כיצד משתנה המצב לאחר מותו של יוסף, ומהן ההשלכות למצב זה? האם ישנה דרך אחרת - להשפיע בגלות דווקא מתוך ההנהגה? בהמ שתי דרכים אלו מקבילות למצב הקיים היום?
הרב יעקב מדן ניסיון מרה מה מייחד את הניסיון במרה? התורה נספרת שהם לא ביקשו כאן לחזור למצרים. מהו שער הטומאה החמישים אליו לא נכנסו ישראל במצרים? נראה שישנם שני דברים: טהרת המשפחה ושמירה על הרצון להיגאל. הנסיון במרה, בו לא ציינו ישראל את הרצון לחזור למצרים הוכיח שהם רוצים להיגאל. על ההקבלה בין הנסיון במרה למים המאררים שמשקים אישה סוטה.
הרב יעקב מדן וראית את אחרי ופני לא יראו על ההבדלים המהותיים בין יחסו של הקב`ה לעם ישראל ולטבע לפני חטא העגל, לבין יחסו אליהם לאחר חטא העגל. הבדלים אלו מתבטאים גם בדרגת נבואתו של משה.
הרב יעקב מדן השמר בנגע הצערת סוגיית הצרעת רחבה ביותר, ועלינו לעיין מדוע טרחה התורה והקדישה שתי פרשות כדי לפרט בצורה דקדקנית ביותר את סוגי הנגעים השונים ודרכי הטהרה, תוך התעלמות מהחטא שבגינו הצרעת מגיעה.
הרב יעקב מדן יום ירושלים נצחון אסא במלחמתו, וכן נצחון חזקיהו מזכירים את נצחון מלחמת ששת הימים- מצב בו העם אינו ראוי, אך נגאל. בגאולה זו ניתנת ההזדמנות לשוב בתשובה להתחזק ברמה הרוחנית

עמודים