הרב יעקב מדן

הרב יעקב מדן למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשכ"ח הצטרף למחזור הראשון של ישיבת הר עציון. הוא שירת בצה"ל במסגרת ה"הסדר" בנח"ל מוצנח, ולאחר מכן חזר לישיבה, והחל לשמש בה כר"מ. הוא הוסמך לרבנות בישיבת הר עציון, וכן סיים תואר B.Ed במכללה שבבית וגן ותואר M.A בטורו-קולג'. בשנת תש"ס היה הרב מדן חבר הנהלת בית הספר לגיור של ועדת נאמן, וכן החל לעסוק, ביחד עם פרופ' רות גביזון, בכתיבת אמנה מחודשת ליחסים שבין דתיים וחילוניים ואף זכה עליה בפרס "אבי-חי". כיום משמש הרב מדן כר"מ של בני שיעור ד' בישיבת הר עציון, מלמד תנ"ך ומחשבה בישיבה, ובמכללת הרצוג להכשרת מורים. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב ברוך גיגי שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן חורבן שילה ועשרת המכות לפלישתים 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן חטא בית שמש שיעור 1 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן חטא בני שמואל שיעור 1 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן משפט המלך שיעור 2 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן מלכות והשגחה שיעור 3 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן איך יודעים שנביא הוא נביא אמת שיעור 4 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן פרק יג- סריקה בסיסית שיעור 5 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן מלחמת מחמש שיעור 6 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן פרק יד חלק ב שיעור 7 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן תוכחת שמואל שיעור 8 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן עיסוק במחיית עמלק שיעור 9 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן מלחמת שאול בעמלק שיעור 10 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן סילוק הנבואה משמואל שיעור 11 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן דוד וגולית שיעור 13 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן מגילת אסתר שיעור 12 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן דוד וגולית שיעור 11 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן דוד מנגן לשאול שיעור 14 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן שנאת שאול את דוד שיעור 15 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן הגם שאול בנביאים שיעור 16 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן דוד ויונתן שיעור 17 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן בריחת דוד שיעור 18 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן נוב שיעור 19 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן שאלה באורים ותומים שיעור 20 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן דוד במערה שיעור 21 04 - ספר שמואל
הרב יעקב מדן דוד ונבל שיעור 22 04 - ספר שמואל

עמודים