הרב יעקב מדן

הרב יעקב מדן למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשכ"ח הצטרף למחזור הראשון של ישיבת הר עציון. הוא שירת בצה"ל במסגרת ה"הסדר" בנח"ל מוצנח, ולאחר מכן חזר לישיבה, והחל לשמש בה כר"מ. הוא הוסמך לרבנות בישיבת הר עציון, וכן סיים תואר B.Ed במכללה שבבית וגן ותואר M.A בטורו-קולג'. בשנת תש"ס היה הרב מדן חבר הנהלת בית הספר לגיור של ועדת נאמן, וכן החל לעסוק, ביחד עם פרופ' רות גביזון, בכתיבת אמנה מחודשת ליחסים שבין דתיים וחילוניים ואף זכה עליה בפרס "אבי-חי". כיום משמש הרב מדן כר"מ של בני שיעור ד' בישיבת הר עציון, מלמד תנ"ך ומחשבה בישיבה, ובמכללת הרצוג להכשרת מורים. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב ברוך גיגי שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן פרשת משפטים - הרוצח בעורמה מיהו הרוצח שנאמר עליו `מעם מזבחי תיקחנו למות`? חז`ל דרשו פסוק זה על הרוצח במזיד, אך בפשט הפסוקים - פרט לרוצח במזיד ולרוצח בשוגג, קיים גם סוג שלישי של רוצח: רוצח בעורמה, המסתיר את מעשיו, את זדונו או את המניעים האמיתיים למעשהו. דוגמאות לרוצח בעורמה מצויות לאורך כל התנ`ך: החל מקין הרוצח את הבל, דרך יואב בן צרויה הרוצח את אבנר, עשאל ואוריה עד לישמעאל בן נתניה הרוצח את גדליה בן אחיקם. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת תרומה - ענייני משכן למונחים המשמשים אותנו בדרך כלל לתיאור מבנה המשכן והמקדש יש גם משמעויות ספציפיות. ה`מקדש` הוא שמו של ארון העדות, ה`משכן` הוא יריעות המשכן, ו`האוהל` הן יריעות העיזים העליונות. הנחת יריעות העיזים מעל יריעות המשכן רומזת לדימוי המשכן לעם ישראל ולקב`ה, וליחסים ביניהם הרמוזים במגילת שיר השירים. המאמר מסתיים בביאור השאלה מדוע הרחיבה התורה כל כך לפרט את מידות המשכן והמקדש, ולא קיצרה בהן. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת בא - `החודש הזה לכם` התורה מצווה למנות את ימי השבוע לשבת, ואת החודשים והשנים ליציאת מצרים. כיום - אין אנו נוהגים כך, אלא מציינים את החודשים בשמות בבליים ופרסיים, ומונים את השנים לבריאת העולם. שמא הגיע הזמן להחזיר את החודשים ואת השנים למניין הראוי להם? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת זכור - עמלק שאלת המוסריות של מצו?ת מחיית עמלק מעסיקה רבות את הוגי היהדות. מדוע נצטווינו למחות את זכר עמלק, ומדוע הכריז הקב`ה מלחמה דווקא על עם זה? המאמר מנתח את פרשיות עמלק שבספרי שמות, במדבר ודברים, ומנסה לעמוד על אופיו על עמלק, על מגמותיו ועל טעם השנאה הנצחית כלפיו. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן מילות פרידה מילות פרדה ותודה 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן האם נענש משה בשל חטא המרגלים, ומדוע? מה היה החטא שבגללו נגזר על משה שלא להיכנס לארץ? האם היה זה חטא המרגלים, אולי חטא מי מריבה, ואולי אף אחד משניהם? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן בכייה לשעה ובכייה לדורות (חטא המרגלים) 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן שיעור לפרשת צו תש"פ שיעור שהופץ בקהילת אלון שבות בערב שבת קודש - שבת הגדול תש"פ 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן סעודה שלישית בער"ח שחל בשבת ישנם שני מנהגים בישיבה בכל הנוגע לברכת המזון בסעודה שלישית בערב ראש חודש שחל בשבת: הרב ליכטנשטיין נוהג לברך לפני השקיעה, ואילו הרב עמיטל נוהג שלא לאכול לחם אחרי השקיעה ובכך מתאפשרת ברכת המזון הכוללת רק את `רצה` ולא את `יעלה ויבוא`. בשיעור זה יתבררו המנהגים השונים בסוגייה זו. הלכה אורח חיים
הרב יעקב מדן טעות בשאילת גשמים בארץ ישראל, הבעיה מתעוררת רק אם שכח "ותן טל ומטר", שכן אם שכח "משיב הרוח ומוריד הגשם" - ההלכה היא שאינו חוזר, כיון שאמר "מוריד הטל". נושאים בהלכה
הרב יעקב מדן תפילה לכיוון ירושלים יש לכוון בהשתחוויות עד כמה שניתן כלפי ירושלים. ולכו"ע יכוון ליבו כלפי ירושלים וכלפי בית המקדש, כשם שעשה דניאל בתפילתו. נושאים בהלכה
הרב יעקב מדן במיעוט שינה קנייני תורה
הרב יעקב מדן תשובה ישנה גישה הרואה בחזרה בתשובה התנערות מחטא כך שהוא אינו קיים יותר ואינו חלק מהאדם. ישנה גישה אחרת שאינה מקבלת את העלמות ומחיקת החטא. התשובה היא התעלות מעל. היא התקדמות ביחס למקום שהיה קיים באדם. ולכן בעת הווודיוי צריך לחשוב על מה אנו מתוודים מעבר לרשימה הכתובה בסידור. כשסופו של דבר מטרת עשרת ימי תשובה אינה רק ההתרחקות מהחטא- אלא ההתקרבות להקב`ה. שיחות מועדים
הרב יעקב מדן תשובה החטאים אינם נדבקים בנו ולכן ניתן להסירם מעלינו. אך חזרה בתשובה אינה `פתיחת דף חדש` אלא תיקון יסודי ועמוק בנו. יש להכיר בחטאים. לערוך רשימה של חטאים אישיים שעשינו על מנת להכירם. ימי התשובה נקבעו לתחילת השנה כי ככה צריכה השנה להתחיל- בתהליך של חזרה והתקרבות. שיחות מועדים
הרב יעקב מדן וירד אברם מצרימה מדוע אברם יורד מצרימה? מדוע הוא מוכן לוותר על שרה? האם יש הגיון מאחורי הפעולות הללו? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן בית אל נעמוד על מקומה של בית אל ביחס לירושלים, בעקבות חלום יעקב, וננסה להבין מדוע 'נעלמה' בית אל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן מי ימלל גבורות ה' על קנאותו של מתתיהו הוסיף בנו יהודה המקבי קומה נוספת שאותה אנו מציינים בחנוכה ובה נעסוק. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן אחוזת קבר למצוות הקבורה אין מקור ברור, אך חשיבותה גדולה כפי שעולה מעונש הכרת ומקבורת יעקב שבפרשה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן מצות האמונה בעקבות הדיבר הראשון, מנו הראשונים את האמונה כמצוה עצמאית. הכיצד? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן יום תל חי ופורים על הקשר בין טרומפלדור ותל חי לנס הפורים והגאולה בבית שני. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן החמה והלבנה ומניין הזמן הלוח העברי אינו 'ירחי' או 'שמשי' בלבד אלא משולב: מדוע? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן על משמעותו של המצורע בזמן הזה על חובת הזהירות מפגיעה בזולת: בעקבות דינו של המצורע. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן על קורבן היולדת והימים הלאומיים על המעבר מימי הזיכרון ליום העצמאות, ועל הקשר לקורבן יולדת. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן נדודים וגאולה היחס בין מסעות בני ישראל במדבר לבין הכניסה לארץ משתקף במעבר מסוכות לשמחת תורה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן אדם, חווה ו...הנחש המדרש מדבר על כך שהנחש הקדמוני היה בצורת אדם, ובעל תכונות כשל אדם, אך ללא צלם אלוקים. בעילת חוה הביאה להולדת קין, אשר היה הרוצח הראשון ולזרע של אנשים `מזוהמים`. רק במבול נעלמים `בני האלוקים` ונותרים בני האדם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים