הרב יוסף מרקוס
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף מרקוס האם התכוון דוד להילחם בישראל? 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב יוסף מרקוס דוד והעמלקים 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב יוסף מרקוס מותו של שאול 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, א - בשורת מות שאול מפי העמלקי למה מסופר שהנער העמלקי הרג את שאול בעוד שבסוף שמואל א מסופר ששאול שלח יד בנפשו? למה הרגו דוד, והרי שאול ציווה עליו להורגו? פרופ' יהודה אליצור מסביר שהנער היה מרגל שהתחזה לחייל ישראלי, ועל כן הרג אותו דוד, אע"פ שלא הוא הרג את שאול 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, א - קינת דוד הקינה המרגשת על שאול מפליאה במקצת, כי שאול רדף אחרי שאול לאורך שנים, והיתה לדוד כל הלגיטימציה לסלוד ממנו. אין ספק שיש בכך כדי ללמד על דמותו הנאצלת של דוד, אשר נבחר לשמש כמלך ישראל. בהמשך מביא הכותב פירושים לפסוקים המוכרים מהקינה. 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ב - ראשית מלכותו של דוד על יהודה פרק ז' הוא הפרק היחיד, למעשה, בכל ספר שמואל, המתאר את שמואל כמנהיגו של עם ישראל. השיעור עוסק בבחינת הנהגתו של שמואל את העם, ובשאלה אם הצליח שמואל לתקן את הפגמים שהיו בתקופת עלי. 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ב - הקרב בין יואב לאבנר איפה בדיוק נערך הקרב בין אנשי יואב לאנשי אבנר? כיתד נערך הקרב, ומה היו תוצאותיו? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ג - כריתת הברית בין אבנר לדוד למה מספר המקרא על הבנים שנולדו לדוד? מהם הצעדים שננקטים לקראת איחוד הממלכה תחת דוד? למה מבקש דוד שיחזירו לו את מיכל בת שאול? כיצד מגיב פלטיאל בן ליש למהלך? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ג - רצח אבנר למה רצח יואב את אבנר? איך מגיב דוד לרצח? מהן ההשלכות של הרצח ביחסים בין דוד ליואב? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ד - מותו של איש בושת למה פותח פרק ד' בתיאור דמותם של רכב ובענה, ובהיכרות עם מפיבושת בן יהונתן? למה רוצחים רכב ובענה את איש בושת? מהי תגובתו של דוד לרצח? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ה - המלכת דוד וכיבוש ירושלים למה מכיר העם במלכותו של דוד רק בהגעתו לחברון? לאחר מכן עולה דוד לירושלים. למה? מהי "ציון", ומה פירושו של השם? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ה - התבססותו של דוד בעיר דוד הפרק כולל סיפורים שונים שהקשר ביניהים איננו ברור: כיבוש עיר דוד, ולאחריו מובא 'פסוק סיכום' לתקופת דוד: "וילך דוד הלוך וגדול וה' א-לוהי צבאות עמו". לאחר מכן מסופר כי מלך צור שלח לדוד עצי ארזים כדי לבנות את ביתו. אחרי כן מונה הכתוב את הנשים שלקח דוד בירושלים ואת הילדים שנולדו לו שם, ולבסוף מתוארות שתי מלחמותיו עם פלשתים. מה הקשר בין כל הסיפורים? מה ניתן ללמוד מהמלחמות עם פלשתים על אופיו של דוד כמלך? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ו - העלאת ארון ה' לירושלים 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ו - דוד ומיכל מה משמעות הוויכוח בין מיכל לדוד? למה מכונה מיכל לאורך כל הפרק "מיכל בת שאול"? איזו תפיסה היא מייצגת ביחס למלוכה? האם יש כאן רק וויכוח עקרוני, או שמא גם מחלוקת ברמה האישית? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ז - מדוע לא בנה דוד את בית המקדש? למה מנע הקב"ה מדוד לבנות את בית המקדש? למה הנימוק המופיע בסםר דברי הימים לא מופיע אצלנו? מהו הנימוק לאי-בניית בית המקדש ע"י דוד לפי ספר שמואל ב'? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ח - מלחמת דוד במואב מהו ההבדל בין המלחמות של דוד לאלו של שאול? למה לחם דוד במואב בצורה כל כך אכזרית וקשה? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ט - חסדו של דוד למה מבקש דוד לגמול חסד עם זרעו של שאול? למה היה צורך לחפש את זרעו של שאול? מהו החסד שעושה דוד עם מפיבושת, ולמה זה פוגע בציבא? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, יא-יב - פרשת דוד ובת שבע האם באמת הרג דוד את אוריה? אם לא, למה נראה ממשלו של נתן שהוא כן עשה זאת? מהו הדבר שהפריע ביותר לקב"ה במעשהו של דוד? למה מחל הקב"ה לדוד לאחר מכן? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, יג - מעשה אמנון ותמר מה היתה השתלשלות העניינים במעשה אמנון ותמר? למה כל כך שנא אמנון את תמר לאחר מכן? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, יג - נקמת אבשלום איך הגיב אבשלום למעשה אמנון ותמר? למה דוד לא הגיב למעשהו של אמנון? מה היה התכנון של אבשלום בשביל לרצוח את אמנון? איך בכל זאת הוא הצליח לעשות זאת, על אף שדוד חשד בו? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, יד - חזרתו של אבשלום יואב מצליח לשכנע את דוד להחזיר את אבשלום אליו. האם זו הפעם הראשונה שהוא מנסה לעשות זאת? למה בכלל הוא עושה זאת? מה אומרת האשה החכמה מתקוע לדוד, ומדוע הוא לא עונה לה בהחלטיות כבר בפעם הראשונה? מה מבין דוד מכל הסיפור שלה? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, טו-כ - מרד אבשלום מהן הסיבות למרד אבשלום? במה קשור המרד לחטאו של דוד עם בת שבע? מה היתה תגובת העם במהלך המרד ולאחר נפילתו? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, טו-טז - בריחתו של דוד מירושלים למה הולך אבשלום לחברון? כיצד מגיב דוד להמלכתו של אבשלום בחברון? אילו דמויות פוגש דוד בבריחתו מירושלים, ומה כל אחת מפגישות אלו מלמדת על דמותו ואישיותו של דוד? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, יז - עצת אחיתופל ועצת חושי מה ביקש דוד מחושי הארכי, ומה הוא עשה בפועל? מה הציע אחיתופל לאבשלום, ומדוע לא התקבלה הצעה זו? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
הרב יוסף מרקוס שמואל ב, יח - הקרב ביער אפרים ומותו של אבשלום למה בחר דוד ללכת דווקא למחניים בעבר הירדן המזרחי? למה בוחר דוד שהמלחמה עם אבשלום תתרחש דווקא ביער? איך מגיב דוד למותו של אבשלום? למה מוכיח יואב את דוד על צערו על אבשלום? 05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים

עמודים