הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק 11: בעניין מומרות בשחיטה ובסת"ם אנו רוצים לעמוד כאן על המשותף והמפריד בפסולי שחיטה וכתיבת סת"ם.