הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק האבכה בחודש החמישי כל עוד שלתעלומת "איכה" לא נמצא פתרון - אסור לנטוש את תשעה באב; כל עוד יהודי שואל "איכה", יש להמשיך ולהתענות בתשעה באב. הלכה אורח חיים