הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק האבכה בחודש החמישי כל עוד שלתעלומת "איכה" לא נמצא פתרון - אסור לנטוש את תשעה באב; כל עוד יהודי שואל "איכה", יש להמשיך ולהתענות בתשעה באב. הלכה אורח חיים
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק שיחת ראשי הישיבה לפרשת בראשית שיחת השבוע היא שיחה שנתנה מפי הרב יוסף דב סולבייצ'יק זצ"ל, ואשר פורסמה בספר 'דברי השקפה' המכיל מקבץ שיחות של הרב. בשיחה זו הרב דן במושג האדנות במובן של בעלות, לאור דברי ר' יצחק המובאים ברש"י הראשון על הפרשה. הרב מנתח את המעורבות המוסרית שיש לקב"ה על בריאתו לאור תחילתו של חומש בראשית. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק אדון כל המעשים התורה נפתחת בבראשית ברא על מנת שידעו אומות העולם כי לנו נתנה ארץ ישראל. בבריאה ניתנה לעם היהודי ראייה יחודית של קדושה המאפשרת לנו לראות את יופיה ויחודה של ארץ ישראל ולהיות מוכנים לתת את נפשינו עליה. מהמילים בראשית ברא אנו לומדים את ערך הבעלות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק 22: על הצר הצורר אתכם
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק 11: בעניין מומרות בשחיטה ובסת"ם אנו רוצים לעמוד כאן על המשותף והמפריד בפסולי שחיטה וכתיבת סת"ם.
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק 23: האבכה בחודש החמישי
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק 03: "יום אחד" - זה יום הכיפורים מבית מדרשו של הגרי"ד