הרב יעקב פישר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב פישר מבן בעור עד מול פעור המאמר עוסק במושג הראייה: מה היו יכולותיו של בלעם בן ציפור, ומה צריכה להיות דרכינו?