רועי קאמראן
מרצה כותרת תקציר סידרה
רועי קאמראן משמעות מותה של דבורה מינקת רבקה המחבר בוחן את משמעותו של סיפור קצר בפסוק אחד – מיתת דבורה מינקת רבקה. פרשייה קצרה זו פותחת צוהר לאופי הכפול של שליחות יעקב, ולחשיבות הגדולה שבממד האישי.