הרב אליקים קרומביין

הרב אליקים קרומביין עלה ארצה בשנת תשל"ג לאחר לימודיו בישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק. הוא למד בישיבת הר עציון במסגרת ההסדר. ייסד את מסלול הלימודים עבור בני חו"ל וכן את תוכנית הבקיאות בישיבה, וממשיך לשאת באחריות ללימודי הבקיאות בישיבה עד היום. הרב קרומביין פרסם מאמרי עיון הלכתי, וכן מחקרים בסוגיות תורניות, היסטוריות, והגותיות. שיעוריו במוסר תורגמו ויצאו כספר Mussar for Moderns . שני ספריו "שואל כעניין" על מסכתות גיטין וקידושין, מדריכים את הלומד העצמאי בעזרת שאלות בקיאות ועיון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליקים קרומביין הרכושנות לאור פרשיות הממון בתורה מהו ההבדל בין דיני הממונות שבפרשת משפטים לבין דיני הממונות שבפרשת בהר? מהי תפיסתה החברתית של התורה? 01- פרשת השבוע
הרב אליקים קרומביין פרשת כי תשא - לימוד זכות על חטא העגל מדוע חטאו ישראל בחטא העגל? האם הבנת מניעי חטאם של ישראל זהה ללימוד זכות על החוטאים? 01- פרשת השבוע
הרב אליקים קרומביין לימוד זכות על חטא העגל מדוע חטאו ישראל בחטא העגל? האם הבנת מניעי חטאם של ישראל זהה ללימוד זכות על החוטאים? 01- פרשת השבוע
הרב אליקים קרומביין "מה תנחמוני הבל" - לבירור הקשר בין פסח לבין תשעה באב האם יש קשר בין פסח לבין תשעה באב, או שמא העובדה ששניהם חולקים את אותו היום בשבוע היא רק עובדה מקרית? 01- פרשת השבוע
הרב אליקים קרומביין משה ואהרן בציווי המשכן משה לא מוזכר בפרשת תצוה כי פרשה זו מבטאת את ההתייחדות של משה עם הקב`ה בהר סיני לאחר שהעם ביקש ממנו לשמוע את דברי ה' במקומם. איזכור הכהנים מבטא את ההפך, מטרתם אינה לעבוד במשכן במקום העם אלא להביא ל`ושכנתי בתוכם`, לקירוב העם לה'.
הרב אליקים קרומביין לא תבשל גדי בחלב אמו מהו טעם איסור הבשר בחלב?
הרב אליקים קרומביין דמותו של המלך לפי התורה מה תפקידו של המלך? האמנם עליו רק לעסוק בצרכי ציבור?
הרב אליקים קרומביין המאבק בין טוב לרע בעבודת יום הכיפורים בתחילת חומש ויקרא מפרטת התורה איזה קרבן צריך האדם להביא על כל חטא. לאור זאת - מדוע בכלל נצרכת עבודת יום הכיפורים? הרי האדם כבר הביא קרבן כדי לכפר על עוונו? התשובה לשאלה זו טמונה בעובדה שהחטא לא רק מחייב אלא גם מטמא, וטומאה זו מועברת רק ביום כיפור.
הרב אליקים קרומביין פרשת כי תבוא הפרשה פותחת בשתי מצוות - ביכורים ווידוי מעשרות - שלמעשה נועלות את רשימת הציוויים של ספר דברים. מדוע נבחרו דווקא מצוות אלו לתפקיד זה? האם ישנו קו חינוכי ורעיוני, העובר כחוט השני בין כל המצוות של ספר דברים?
הרב אליקים קרומביין פרשת משפטים חז`ל דרשו שהקרבן שהוקרב בסוף פרשת משפטים היה קרבן תמיד. המאמר עומד על פשר דרשה זו בעזרת בחינת מהותו ואופיו של קרבן התמיד.
הרב אליקים קרומביין שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך חז`ל דרשו שהקרבן שהקריבו נערי בני ישראל בסוף פרשת משפטים היה קרבן ראיה. מה פשרו של קרבן זה? מה פירוש הביטוי `לראות את פני ה`?
הרב אליקים קרומביין לפרשות ויקהל-פקודי מדוע התורה מאריכה כל כך בפרטי ציווי המשכן, וחוזרת על פרטי הבנייה גם בציווי וגם בעשייה? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע נסיונו של דוד לבנות את המקדש.