הרב אליקים קרומביין

הרב אליקים קרומביין עלה ארצה בשנת תשל"ג לאחר לימודיו בישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק. הוא למד בישיבת הר עציון במסגרת ההסדר. ייסד את מסלול הלימודים עבור בני חו"ל וכן את תוכנית הבקיאות בישיבה, וממשיך לשאת באחריות ללימודי הבקיאות בישיבה עד היום. הרב קרומביין פרסם מאמרי עיון הלכתי, וכן מחקרים בסוגיות תורניות, היסטוריות, והגותיות. שיעוריו במוסר תורגמו ויצאו כספר Mussar for Moderns . שני ספריו "שואל כעניין" על מסכתות גיטין וקידושין, מדריכים את הלומד העצמאי בעזרת שאלות בקיאות ועיון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליקים קרומביין שיעור 5 - ענווה (ב) בשיעור הקודם ראינו כי תחושת הביטול העצמי עומדת בבסיסה של הגאווה ומונעת את הענווה. בשיעור הנוכחי נראה כי הערכה עצמית נמוכה פוגעת גם בתחושת האשמה - אחת התחושות החיוניות לתשובה ולתיקון עצמי. נקודות אלו יכולות גם להסביר את כשלונו של שאול ואת הסיבה לקטיעת שלטונו. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 6 - המוסר והאיזון הנפשי (א) האם ההרמוניה הנפשית והשלווה הרוחנית הם יעד ראוי, או שמא עלינו להעדיף דווקא קונפליקטים וההתמודדות עם קשיים? ר' נחמן, ר' יוסף-יוזל הורביץ מנובהרדוק והרב קוק חלקו בנושא זה. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 7 - המוסר והאיזון הנפשי (ב) לעיתים נראה כי יש סתירה מהותית בין האידיאל של חיי תורה לבין המטרות והשאיפות של האדם המודרני. בשיעור זה נראה כי למעשה אין הדבר כך, וגם התורה מכירה בחשיבותם של ערכים כגון הגשמה עצמית ותחרותיות. זאת, במסגרת שני טיפוסים שונים של אדם - 'איש החוזה' השאפתן ו'איש הברית' הרוחני. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 8 - המוסר והאיזון הנפשי (ג) למרות שמבחינה מהותית ניתן ליישב את הסתירה שבין החיים המודרניים לבין חיי מוסר, בפועל המצב שונה: עולם החול המודרני אינו מכיר בטרנסצנדנטיות, ומנסה להשתלט באופן טוטאלי על חייו ועל תרבותו של האדם. בשיעור זה נבחן שתי נקודות מבט ביחס לעובדה זו, ונבדוק האם ניתן להציע פתרון לסתירה החריפה שבין העולם המודרני לבין העולם האמוני. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 9 - בשבילי הצמיחה הרוחנית (א) החיים המודרניים מכריזים מלחמה בשתי חזיתות על חיי המוסר: האחת היא קצב החיים העירוני הרצחני והניסיון התמידי למשוך את תשומת ליבנו; אלו גורמים לאטימת חיי הרגש - מרכיב חיוני בהתפתחות רוחנית. השנייה היא תפיסתו הפרוידיאנית המעוותת של האדם המערבי, כי השאיפה והנטייה לטוב לא קיימת כלל באדם - ועל כן לא ניתן לפתח אותה. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 10 - בשבילי הצמיחה הרוחנית (ב) האדם המערבי חסם בפני עצמו את האפשרות להתפתחות רוחנית, בהכריזו כי כל רבדי האישיות של האדם מונעים על ידי צרכים ואינסטינקטים, ואין 'טוב' מוסרי טבעי באדם. ההתמודדות עם טענה שגויה זו צריכה להיות לא רק ברובד העיוני-תיאורטי, אלא גם ברובד החווייתי. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 11 - שיטת ר' ישראל סלנטר (א) בשיעור זה נתחיל בסקירת מתודות מעשיות של בעלי המוסר. נפתח בגישת ר' ישראל סלנטר, שגרס כי שינון מרובה, המלווה בהתלהבות והנעשה בלהט רב, יגרום להפנמת החומר הנלמד ולהפיכתו מידיעה אינטלקטואלית ל"אורות" המשפיעים על הנפש. נראה גם תת-זרם בגישה זו, שיטת נובהרדוק, שהעניקה משקל רב יותר לחוויה ולרגש. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 12 - שיטת ר' ישראל סלנטר (ב) בשיעור זה נמשיך לבדוק תת-זרמים בתורת ר' ישראל סלנטר. שיטת נובהרדוק גורסת כי האדם יכול באופן יזום ומלאכותי לעורר בעצמו רגשות וחוויות, ובכך להפנים מסרים ורעיונות; זהו יתרונן הגדול על פני האינטלקט. לעומת זאת, בעל ה'שיעורי דעת', הרב בלוך, סבור כי נסיון מלאכותי לעורר רגש וחוויה מועד לכשלון חרוץ; לדעתו, יש ללמוד בצורה נינוחה ורצינית, וההתלהבות תתרחש מאליה. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 13 - חשיבה לעומק הגישות אותן ראינו עד כה משלבות בין השכל לבין הרגש והחוויה, כאשר עיקר העבודה נעשית על ידי השניים האחרונים. בשיעור זה נבחן גישות הממקדות את עיקר הפעילות באינטלקט: גישת הרב בר-שאול וגישת חסידות חב"ד. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 14 - התפילה כצוהר לעבודה רוחנית אישית (א) בשיעור זה נתחיל ללמוד על התפילה על פי ר' נחמן. לשיטתו, האדם אינו יכול להתקדם מבחינה רוחנית בכוחות עצמו, ורק ה' יכול לסייע בעדו לעשות כן, בעקבות תפילתו של האדם. ישנם כמה מאפיינים ייחודיים לתפילה על פי ר' נחמן, עליהם נעמוד בשיעור. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 15 - התפילה כצוהר לעבודה רוחנית אישית (ב) ההתבודדות, התפילה האינטימית והאינטנסיבית - היא נקודת המפתח לשינוי רוחני על פי ר' נחמן. נקודה אחת חשובה על פי שיטתו היא כי עצם היכולת להתפלל היא מתנה מאת ה', והיא איננה מובנת מאליה. נקודה נוספת היא כי השתיקה בה נתקל האדם בראשית פנייתו אל ה' היא חלק מהותי מן התפילה, ולמעשה מהווה תפילה בפני עצמה. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 16 - קוגניציה במקביל לגישות החווייתיות, קיימות גם גישות מוסריות המתמקדות בפעילות השכלית של האדם. הרמב"ם ור' נחמן, לדוגמא, קבעו שצריך האדם לכוון את כל פעולותיו להשגת ה', ונראה שזוהי הגישה שהנחתה את השקפתו של הרא"ז, מחבר ספר "יסוד ושורש העבודה". פעילות בדרך זו תיתכן במגוון דרכים: ריכוז המחשבה במטרה מסויימת, חזרה מרובה על מסר אחד, הערכת הרע כדבר שיש לברוח ממנו, ואף אימוץ טכניקות המעודדות את הכוונה בתפילה. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 17 - סיכום: ומה הלאה? כיצד נוכל להמשיך ללמוד מוסר, לאחר תום סדרת השיעורים? שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 1 - פתיחה תורה לשמה
הרב אליקים קרומביין שיעור 2 - לשמה - מטרה או מניע נפשי? תורה לשמה
הרב אליקים קרומביין שיעור 3 - לימוד על מנת לעשות תורה לשמה
הרב אליקים קרומביין שיעור 4 - לימוד מתוך הזדהות נפשית ורגשית תורה לשמה
הרב אליקים קרומביין שיעור 5 - לשמה שכלי - לשם ההשגה האינטלקטואלית תורה לשמה
הרב אליקים קרומביין שיעור 6 - שיטת 'נפש החיים' - מטרה שכלית ומניע נפשי תורה לשמה
הרב אליקים קרומביין שיעור 7 - על ההפרדה שבין רגש לשכל תורה לשמה
הרב אליקים קרומביין שיעור 8 - שכל ורגש; לימוד ויראת ה' תורה לשמה
הרב אליקים קרומביין שיעור 9 - ההדרכה המעשית ללימוד `לשמה` תורה לשמה
הרב אליקים קרומביין שיעור 10 - בין ר' חיים מוולוז'ין לישיבת וולוז'ין תורה לשמה
הרב אליקים קרומביין שיעור 11 - הראי`ה קוק: קול בודד בוולוז'ין תורה לשמה
הרב אליקים קרומביין שיעור 12 - יראת ה' ולימוד תורה במשנת הראי`ה תורה לשמה

עמודים