הרב אליהו שי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליהו שי עקידת יצחק וקריעת ים סוף המדרש מקביל בין עקידת יצחק לבין קריעת ים סוף, ומתברר שאכן קיימות הקבלות רבות בין שתי הפרשיות הללו. מהי משמעותן של הקבלות אלו?