הרב אליהו שי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליהו שי לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' עיון באגדה
הרב אליהו שי כיבוד ה' וכיבוד אב ואם עיון באגדה
הרב אליהו שי שלושה שותפים בו באדם עיון באגדה
הרב אליהו שי כיבוד אב ואם וכבוד שבת עיון באגדה
הרב אליהו שי עד מתי צריך השעיר המשתלח להיוותר בחיים? עיון באגדה
הרב אליהו שי בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים עיון באגדה
הרב אליהו שי ?`מיתתו בצוק` עיון באגדה
הרב אליהו שי יום הכיפורים - איל אחד או שני אילים? עיון באגדה
הרב אליהו שי לאכול מצות בחג סוכות?! עיון באגדה
הרב אליהו שי שיעור 1 - מדרשי חז`ל - על מה ולמה ללימוד מדרשי ההלכה חשיבות גדולה בהיותם חוליה מקשרת בין התורה והתלמוד. כמו כן, לימוד מדרשי ההלכה מאפשר לעמוד על דרך לימוד התורה של חז"ל. בשיעורים אלו נלמד את מדרשי חז"ל וננסה להבין את יחס בין פשט הכתובים והדרשה. אף שנתמקד במדרשי ההלכה, נעסוק גם במדרשי האגדה שהרי גם בהם באה לידי ביטוי דרך לימוד של חז"ל. שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 2 - מקושש זה צלפחד? ר' עקיבא דורש שצפלחד הוא המקושש. נראה שדרשה זו אינו מבוססת על דימיון לשוני פורמלי אלא על הקבלה של מכלול הפרשיות. ר' יהודה בן בתירא חולק עליו ומפרש שצלפחד היה מן המעפילים. נסביר שאף דרשה זו בנויה על העובדה שצלפחד מת "במדבר", וחטא המעפילים הוא חטא שכל עניינו מדבר. שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 3 - הכניסה אל הקודש (א) נעסוק במדרש הספרא על הפסוק "בזאת יבוא אהרון אל הקדוש". נסביר איך מתוך הפסוקים מדייק המדרש על מהותו של הקודש, ומדוע משווה המדרש בין פר של יום הכיפורים ופר שבא על כל המצוות. שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 4 - הכניסה אל הקודש (ב) נעסוק בדרשה שמציעה להרחיב את הכניסה אל הקודש גם לאיל העולה. נסביר את ההוא אמינא של המדרש ומדוע הוא דוחה אפשרות זו תוך דיון מעמיק בשיטות השונות של התנאים במדרש. שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 5 - בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים המדרש לומד מהחזרה על המילה 'בד' דינים שונים לגבי בגדי כהן גדול. לכאורה דינים אלו סותרים את פשט התורה. בגדי כהן הגדול ביום הכיפורים מבטאים כניעות ואת היותו שליח של עם ישראל. המדרש ממשיך ועוסק במשמעות הטבילות של הכהן הגדול - הטבילה נדרשת במעבר מעבודה לעבודה. שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 6 - שני השעירים שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 7 - היום השמיני (א) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 8 - היום השמיני (ב) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 9 - כיבוד אב ואם (א) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 10 - כיבוד אב ואם (ב) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 11 - כיבוד אב ואם (ג) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 12 - כיבוד אב ואם (ד) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 13 - לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' (א) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 14 - לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' (ב) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 15 - לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' (ג) שיעורים במדרשי הלכה
הרב אליהו שי שיעור 16 - מועד בדיקת חמץ ואופיו של יום י`ד בניסן שיעורים במדרשי הלכה

עמודים