הרב בנימין תבורי

הרב בנימין תבורי, יליד ארצות-הברית, נמנה על תלמידיו המובהקים של הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל. הוא הוסמך לרבנות וסיים תואר M.A. בפילוסופיה יהודית בYeshiva University ולאחר מכן עמד בראש ישיבת בני עקיבא בטורונטו. החל משנת תשל"ט שמש הרב תבורי מעל שלושים שנה כר"מ בישיבת הר עציון. במשך שנה אחת הוא שימש כר"מ במדרשיית נועם, ובשנת תשמ"ז הוא ייסד את כולל "תורה מציון" בקליבלנד ועמד בראשו בשנתו הראשונה. בשנת תש"ע פרש הרב תבורי מתפקידו כר"מ בישיבה. הרב תבורי נפטר בג' אלול תשע"ט, יהי זכרו ברוך.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי ב: - האם עד אחד או מיגו פוטרים משבועה בעניין עד אחד הפוטר משבועה, השיעור סוקר את שיטות הראשונים השונות: יש שטענו שעד אחד אינו פוטר משבועה כלל, יש שקבעו שהוא פוטר, ויש שהגבילו את הפטור בדרכים שונות. ביחס ל"מיגו לאפטורי משבועה" - נחלקו הראשונים האם טענת מיגו יכולה לפטור את הטוען משבועה. נראה שהמחלוקת תלויה בשאלה האם השבועה היא חובה ממונית או לא. גמרא בבא מציעא
הרב בנימין תבורי נוסח ברכות (פסחים ז. – ז:) מתי נוסח הברכה הוא "על", ומתי משתמשים בנוסח "ל-"? גמרא פסחים
הרב בנימין תבורי ד: - חמץ בערב פסח האם יש איסור תורה על אכילת חמץ ועל השהייתו בבית בערב פסח? האם ייתכן שאיסורי "בל יראה ובל ימצא" חלים כבר בערב פסח? גמרא פסחים
הרב בנימין תבורי שיעור 5 - קידושי קטנה כיצד יכול האב לקדש את בתו לאיש? האם האב נכנס במקום בתו, או שמא הוא רק מוסמך לקדש אותה בזמן שהיא אינה יכולה להסכים לקידושין? גמרא קידושין
הרב בנימין תבורי שיעור 27 - `עני המהפך בחררה` מהו דין "עני המהפך בחררה"? האם דין זה קיים רק במכר, או גם בזכייה מן ההפקר? גמרא קידושין
הרב בנימין תבורי מצוַת קריאת מגילה מגילת אסתר נקראת הן ביום והן בלילה. איזה קריאה היא הקריאה העיקרית? האם ה'יום' מתחיל מהלילה או מהבוקר? הלכה אורח חיים
הרב בנימין תבורי חיוב נשים, קטנים ועבדים בקריאת המגילה מהי רמת החיוב של נשים בקריאת המגילה? האם גם קטנים חייבים בקריאה זו? האם קטנים יכולים להוציא גדולים ידי חובתם? מה הדין של עבדים כנעניים? הלכה אורח חיים
הרב בנימין תבורי הבודק צריך שיברך הלכה אורח חיים
הרב בנימין תבורי בדיקת חמץ לאור הנר הלכה אורח חיים
הרב בנימין תבורי עובר לעשייתן הלכה אורח חיים
הרב בנימין תבורי ט' באב שחל בשבת כאשר תשעה באב חל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון, חלים עליו מספר דינים ייחודיים. מאמר זה מבאר את האפשרויות השונות, את הנפקא-מינות הנובעות מהן לגבי שבת ויום ראשון, את מחלוקת הראשונים ואת פסיקת ההלכה. הלכה אורח חיים
הרב בנימין תבורי פרשת נח המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי ברית מילה על ידי גוי המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי ביקור חולים המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי ברכת אירוסין המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי חיוב סומא במצוות המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי תפילת ערבית: רשות או חובה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי גאווה וענווה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי ייבום בימי קדם בארץ ישראל המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי האם מותר ליהודי למכור את עצמו לעבד עברי המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי לימוד תורה בנהיגה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי אבלות המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי שמות יהודיים ושפת הקודש המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי ארבע כוסות המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מצה המצווה השבועית

עמודים