הרב בנימין תבורי

הרב בנימין תבורי, יליד ארצות-הברית, נמנה על תלמידיו המובהקים של הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל. הוא הוסמך לרבנות וסיים תואר M.A. בפילוסופיה יהודית בYeshiva University ולאחר מכן עמד בראש ישיבת בני עקיבא בטורונטו. החל משנת תשל"ט שמש הרב תבורי מעל שלושים שנה כר"מ בישיבת הר עציון. במשך שנה אחת הוא שימש כר"מ במדרשיית נועם, ובשנת תשמ"ז הוא ייסד את כולל "תורה מציון" בקליבלנד ועמד בראשו בשנתו הראשונה. בשנת תש"ע פרש הרב תבורי מתפקידו כר"מ בישיבה. הרב תבורי נפטר בג' אלול תשע"ט, יהי זכרו ברוך.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי חול המועד המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי אונאה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מתן פדיון הבן לאשה ולקטן המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי ברכת כהנים המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מצות שמחה בשבת המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוות ציצית המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מחלוקת המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי טהרה וטומאה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי קללה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי ירושה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי הפרת נדרים המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי לא תגורו מפני איש המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי דף מקורות לסדרת "המצווה השבועית" מטרתו המרכזית של מצווה בפרשה היא לאפשר לקוראים היכרות בסיסית עם יסודותיהן הלמדניים של מצוות התורה, אחת בכל פרשה. המחבר, הרב בנימין תבורי, מתמצת באופן בהיר ומסודר את הדיונים הלמדניים המרכזיים הנוגעים למצוות שונות ומגוונות, בשפה ברורה ההופכת את החיבור לשווה לכל נפש שרגליה באו בשערי בית המדרש, גם ללא ידע מוקדם נרחב. תוך כדי הדברים עולים לעתים נושאים הלכתיים אקטואליים, לצדם של יסודות רעיוניים ומחשבתיים, כללי יסוד בתורה ובהלכה ועוד. המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי הגורמים המאחדים את עם ישראל מדוע עם ישראל 'מתארגן' לדגליו רק בפרשתינו ולא מייד לאחר היציאה ממצרים? נראה, שעם ישראל היה זקוק לגורמים מאחדים לפני שהודגשו הגורמים הייחודיים. כך היה במתן תורה, וכך גם בירושלים.

עמודים