הרב ד"ר יהושע רייס
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ד"ר יהושע רייס מבוא לספר יהושע - עריכה ועריכה נבואית (א') שיעור זה הוא שיעור מבוא לסדרת השיעורים לספר יהושע, ובו נעסוק בשאלת העריכה הנבואית לספרי הנ"ך. נעשה זאת דרך שאלת כתיבת סיפור נדידת שבט דן בספר יהושע - כיצד יתכן שהסיפור נכתב בספר יהושע, אם הוא התרחש רק בימי השופטים? נציג את דעת חז"ל בנושא זהות מחברי ספרי הנ"ך, ואת דברי אברבנאל בעניין, המרחיב על "מפעל המתקן והמקבץ" הנבואי. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס מבוא לספר יהושע - עריכה ועריכה נבואית (ב') בשיעור זה נוסיף לעסוק בעניין הבאת סיפור נדידת שבט דן בספר יהושע, וננסה לברר מה היו השיקולים של העורך הנבואי להוסיף לספר יהושע סיפור שהתרחש מאוחר יותר. כמו כן, נדון בבירור המונח "עריכה" בנוגע לספרי התנ"ך, ובדרך ההתמודדות עם ביקרות המקרא בה נלך בסדרת השיעורים שלפנינו. בסיום דברינו נציג מספר דוגמאות לשאלות יסוד הקשורות לעריכת ספר יהושע שיידונו בשיעורים שיבואו בהמשך. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיפורי שבח והצלחה (א) - הסדרה הראשונה בספר ומאפייניה השיעורים הקרובים יוקדשו לסדרה המרכזית של סיפורי כיבוש הארץ - סיפור חציית הירדן (ג' - ד'), סיפור המלחמה ביריחו (ו'), וסיפור המלחמה השנייה בעי (ח'). בשיעור זה נתחיל להציג את המאפיינים הספרותיים התומכים בראיית סיפורים אלו כשלושה חלקים של סדרה אחת, על אף שלא מדובר בפרקים רציפים. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיפורי שבח והצלחה (ב) - ההשוואה בין יהושע לבין משה בשיעור זה נמשיך לעסוק בסדרה המרכזית של סיפורי כיבוש הארץ - סיפור חציית הירדן (ג' - ד'), סיפור המלחמה ביריחו (ו'), וסיפור המלחמה השנייה בעי (ח'). בשיעור זה תבחן ההשוואה של הסדרה לסיפורי משה. נראה את ההקבלות בין חציית הירדן לבין קריעת ים סוף, ובין מלחמות יריחו והעי לבין מלחמות סיחון ועוג. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס מבנה הסיפורים ומשמעותו (א) - סיפור חציית הירדן בשיעור זה נעסוק בהרחבה בסיפור חציית הירדן (ג' - ד). נציג את הבעיות הנוגעות לסתירות ולכפילויות בסיפור, ונציע לסיפור מבנה ברור בעל שלוש מערכות. מבנה זה מסביר כמה מן הבעיות הפרשניות הקיימות בסיפור, וגם מסייע בהבנת מגמת הסיפור. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיפור מלחמת יריחו - מבנה ומשמעות בשיעור זה ננתח את סיפור מלחמת יריחו (ו'). תחילה נצביע על מאפייני הסיפור היחודיים, ולאחר מכן נעסוק בהרחבה בהקבלה בין מלחמת יריחו לבין סיפור חציית הירדן (ג' - ד'), ובמשמעויות של הקבלה זו. כמו כן, נעסוק בהקבלה בין מלחמת יריחו לבין מצות השמיטה והיובל (ויקרא, כ"ה), 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיפור המלחמה השנייה בעי (ח') - מבנהו ומשמעותו בשיעור זה נעסוק במלחמת העי השנייה. נזכיר את שיוך הסיפור לסדרת סיפורי "שבח והצלה" (חציית הירדן, מלחמת יריחו ומלחמת העי השנייה), ונצביע גם על ייחודו של הסיפור. לאחר מכן נעסוק בבעיות בסיפור, בעיקר ברצף הסיפורי החל מהמלחמה הראשונה בעי (ז'), ונראה כיצד קריאה ספרותית של הסיפור פותרת את הקשיים. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיפורי "סיבוך וקונפליקט" א' - סיפור המרגלים בשיעור נתחיל לעסוק בסדרת הסיפורים הכוללת את סיפור המרגלים (ב') , חטא עכן ומלחמת העי הראשונה (ז') , וסיפור הגבעונים (ט'). נפתח בהצגת מאפייני הסיפורים והזיקות הקיימות ביניהם, ולאחר מכן נעסוק בסיפור הראשון - חטא המרגלים. הבעיה המרכזית בה נדון היא השאלה האם הסיפור מציג גם נקודות מבט שליליות על המרגלים ויהושע או לא. הפתרון המוצע לבעיה הוא שיש לקרוא את הסיפור קריאה חוזרת, המשנה את הבנת הסיפור. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס הביקורת בסיפור חטא עכן (ז') ובסיפור הגבעונים (ט') בשיעור זה נעסוק בבחינת התנהלות יהושע ועם ישראל בחטא עכן (ז') ובסיפור הגבעונים (ט'). נפתח בחטא עכן, ונראה כי ההתייחסות לחטאו איננה נקודתית בלבד, אלא רחבה יותר. לאחר מכן נעבור לסיפור הגבעונים, ובו נעסוק בבעיתיות של החלטות ומעשי יהושע ועם ישראל בנושא. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס "סיפורי סיבוך וקונפליקט": המבנה הכולל של הסדרה ומשמעותו (א) בשיעור זה נעסוק באנלוגיות שבין סיפור רחב (ב') לבין סיפור מלחמת העי השנייה וחטא עכן (ז') וסיפור הגבעונים (ט'). האנלוגיות חושפות את הדומה ובעיקר את השונה שבין הסיפורים. כמו כן, נצביע על תהליך של התעצמות והתפתחות בין סיפור רחב לסין סיפור הגבעונים. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס "סיפורי סיבוך וקונפליקט": המבנה הכולל של הסדרה ומשמעותו (ב) בשיעור זה נמשיך לעסוק בסדרת סיפורי "סיפורי סיבוך וקונפליקט" כמכלול. השיעור יתמקד במונח 'לשבת בקרב ישראל' שחוזר בכל סיפורי הסדרה, ובמשמעותו. נראה גם את הופעת המונח בהמשך ספר יהושע ובתחילת ספר שופטים, ונצביע על תהליך התדרדרות בחטא אי ההורשה של עמי כנען בספרים יהושע ושופטים. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס בין שני סיפורי הכיבוש: מלכי הדרום ומלכי הצפון (י' – י"א) שיעור זה הוא הראשון שיעסוק בתיאורי המערכות הגדולות לכיבוש הארץ (ט' - י"ב). בשיעור הנוכחי נדון תחילה בהשוואות שבין פרק י' לבין פרק י"א, ולאחר מכן נעבור לשינויים שבין פרקים אלו. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס משמעות השוני בין סיפור כיבוש מלכי הדרום לבין סיפור כיבוש מלכי הצפון בשיעור זה נצביע על הבדלים נוספים בין תיאור מלחמת הדרום (י') לבין תיאור מלחמת הצפון (י"א), ונסביר את משמעות ההבדלים. נראה כי מלחמת הדרום מאירה באור חיובי יותר את יהושע ואת עם ישראל מאשר מלחמת הצפון בכמה נקודות חשובות. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיפור הגבעונים (ט') וזיקתו לסיפורי המלחמות (י'-י"א) בשיעור זה נבחן את הקשרים בין סיפור הגבעונים (ט') לבין סיפורי המלחמות נגד מלכי הדרום (י') ונגד מלכי הצפון (י"א). ראשית נראה את סיפור הגבעונים כמבוא לסיפורי המלחמה, ולאחר מכן נעסוק ביחס שבין סיפור הגבעונים לבין סיפורי המלחמה. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס מבנה סיפורי הכיבוש (א'-י"ב) - המבנה הכולל ומשמעותו בשיעורים הקרובים נסקור את המבנה והמשמעות של חטיבת סיפורי הכיבוש (א'-י"ב), כמכלול. בשיעור זה נציג שתי הנמקות לחלקות חטיבה זו, ונראה כי קיימת מחזוריות כפולה בסיפורי הכיבוש, מחזוריות בין סיפורים מכמה דגמים של סיפורים. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס שלושה מעמדים לאחר מעבר הירדן (פרק ה') בשיעור זה נדון בשלושה סיפורים קצרים המצויים בפרק ה': מעמד המילה, קיום הפסח והמפגש עם שר צבא ה'. בשיעור נעסוק במעמדם של התיאורים ובתפקידם במכלול סיפורי הכיבוש, ונציע להגדירם כמעמדים תיאולוגיים החותמים מעגלים היסטוריים של כריתת ברית בעבר. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיפורי הכיבוש (א'-י"ב) - בין שתי מגמות (חלק א') בשיעור זה נתחיל לבחון את המסגרת של סיפורי הכיבוש: מעמד הפתיחה (א') הפותח את סיפורי הכיבוש, ורשימת הכיבושים של יהושע בחתימת סיפורי הכיבוש (י"ב). אחד הנושאים המרכזיים בשיעור הוא ההשוואה שבין משה לבין יהושע, ונראה כי בספר יהושע ישנן שתי מגמות בהשוואה זו. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיפורי הכיבוש (א'-י"ב) - בין שתי מגמות (חלק ב') בשיעור זה נמשיך לעקוב אחרי ההשוואות שבין משה לבין יהושע. השוואות אלו יחשפו מתח בין שתי מגמות בתיאור דמותו של יהושע: הצגת יהושע כממשיך דרכו של משה מצד אחד, והצגתו כמי שרק ממלא את ציוויי משה מצד שני. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיפורי הכיבוש (א'-י"ב) - בין שתי מגמות (חלק ג') סיפורי הכיבוש (א'-י"ב) - בין שתי מגמות (חלק ג') 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס מבנה תיאורי ההתנחלות (י"ג-כ"ד) החל משיעור זה נעסוק בחלק השני של הספר (י"ג - כ"ד), המתאר את ההתנחלות בארץ. בשיעור הנוכחי נדון בניתוח מבנה חטיבת רשימות הנחלות, בסידורן ובארגונן. זאת, על מנת לאפיין אותן ולהצביע על מגמתן. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס תיאורי ההתנחלות של יהודה ויוסף (י"ד - י"ז) בשיעור זה נמשיך לעסוק במבנה חטיבת רשימות הנחלות. הנושאים שיעלו בשיעור הם ההבדלים שבין רשימת הנחלות של יהודה לבין הרשימה של אפרים ומנשה, הסיפורים המשובצים ברשימות יהודה ויוסף, וסיפור נחלת כלב. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס הסיפורים המשובצים בפרקי ההתנחלות בשיעור זה הנוכחי נמשיך את העיון בסיפור כלב (י"ד, ו - טו) מזווית נוספת, ולאחר מכן נעיין בסיפור עכסה (ט"ו, יג – יט) וסיפור בני יוסף (י"ז, יד - יח), המשובצים ברשימות ההתנחלות. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס תיאורי ההתנחלות של השבטים המתרפים (י"ח - י"ט) בשיעור זה נדון ביחידה השנייה בתיאורי הנחלות, הכוללת את סיפור המתרפים (י"ח, א - י) ואת רשימת שבעת השבטים המתרפים (י"ח, יא - י"ט, מח). ייחודה של היחידה הוא בקיצורה, במיעוט פרטיה וברושם הביקורתי העולה ממנה. רושם זה עולה בעיקר מסיפור המתרפים, אך גם ממבנה הרשימות ומן האנלוגיה הניגודית בין הרשימות המרכיבות את הרשימה ובין רשימות היחידה הראשונה (פרקים י"ד-י"ז, רשימת נחלות יהודה ויוסף). 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס תיאורי ההתנחלות של השבטים המתרפים (ב) - רשימות שאר השבטים המתרפים (יח-יט) בשיעור זה נדון ברשימות שאר השבטים המתרפים (י"ט), ובמיוחד בתיאור ובהסבר החריגות של שבטים שמעון ודן לעומת שאר השבטים. בעקבות כך נעסוק גם יחסי שבטי יהודה ודן בתורה ובספר שופטים. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיכום תיאורי ההתנחלות (י"ד - י"ט) - בין שתי מגמות בשיעור זה נראה שניתן להציע שני מבנים לתיאורי ההתנחלות (י"ד - י"ט), אשר משקפים שתי מגמות שונות וסותרות. בשיעור נציג כל אחד מהם בנפרד, ולאחר מכן נסביר כיצד שני הקריאות יחד יוצרות יחס מורכב ביחס לתהליך ההתנחלות בספר יהושע. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות

עמודים