הרב ד"ר יהושע רייס
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ד"ר יהושע רייס המבנה הכולל של הסדרה ומשמעותו בשיעור זה נסכם את המבנה של סדרת סיפורי "שבח והצלה" (סיפור חציית הירדן [ג' - ד'], סיפור המלחמה ביריחו [ו'] וסיפור המלחמה השנייה בעי [ח']). נבחן את המבנה הכולל של הסדרה, ונעמוד על מגמתה של הסדרה,העולה מניתוח המבנה שלה. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס מבנה סיפורי הכיבוש (א'-י"ב) - המבנה הכולל ומשמעותו (חלק ב') בשיעור זה נעסוק בהבחנה שבין החטיבה הראשונה (א' - ח') של הספר, לבין החטיבה השנייה (ט' – י"ב), ובנימוקים לתיחום זה. בשיעור נרחיב במאפייני ההבחנה שבין שתי החטיבות: רציפות עלילתית, מעמד הברכה והקללה כמעמד חותם ולכידות מבנית. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות